ISSN 2228-1932

Hambaarstid soovitavad ehk kuidas kõik alguse sai

Riina Runnel, Mare Saag, Rita Nõmmela

stomatoloogia_pilt0Tsiteerides lastekirjanduse klassikuid, siis selleks, et kõik ära rääkida, peab alustama algusest – sellest kuidas sattusime aastal 2005 haridustehnoloogide hubasesse katusealusesse pesasse Lossi tänaval, et kohvi ja küpsiste kõrvale kuulata juttu e-õppest. Tol ajal oli e-õpe midagi raketiteadusele sarnanevat ja üritusele sattusime pigem uudishimu kui tõelise vajaduse tõttu. Ometi tundus haridustehnoloogide juttu kuulates asi põnev ja et nad lahkesti pakkusid ka omapoolset tehnoloogilist tuge, siis ka katsetamist väärt.

Stomatoloogia kliiniku juhataja Mare Saag toetas meie ettevõtmist ja võttis algusest peale sihiks, et kõik erialaained saaksid e-toe. Esimestena valmisid 2006. aastal Rita Nõmmela ja Triin Jagomägi e-kursus ”Ortodontia” ja meeskonnatööna hambaarsti üliõpilastele esimesi erialaseid samme tutvustav osaliselt veebipõhine kursus ”Suu- ja hambahaiguste propedeutika”. Viimane on erinevate õppejõudude poolt antav mahukas kursus (12 EAP), mille koostamisel puutusime kokku materjalide ühtlustamise ja eestikeelse terminoloogia loomise vajadusega, mis oli suur ja ajamahukas töö, kuid tulemust väärt. Hambaarstiõppes on suur hulk õpilasi, kelle kodune keel ei ole eesti keel ja eeskätt neile oli suureks abiks korrektsete õppematerjalide olemasolu – seda tõestas lõpueksamil märgatavalt paranenud keelekasutus.  Selline hoogne algus, mida õppetöö koosolekutel ka kolleegidele tutvustati, julgustas teisigi proovima. Hambaarstieriala ained on kõigile meie õppejõududele ligipääsetavad – see on vajalik kas või juba selleks, et õppematerjale ja terminoloogiat ühtlustada, vältida dubleerimist ning kursuseid külastades saab häid nippe ja mõtteid, mida enda kursusel kasutada. Moodle kursustele on materjale koostanud 2/3 õppejõududest.

Algus oli raske, sest e-õppe erinevus auditoorsest õppetööst on suur – iga ülesanne ja juhis peab olema üheselt arusaadav, põhjalikult lahti kirjutatud, kuid samas optimaalses mahus. Kui esmane kartus oli, et kuidas tudengid e-õppega toime tulevad, siis see kartus oli asjatu. Nüüdseks on e-õpe muutunud üliõpilastele loomulikuks ja head taset võetakse enesestmõistetavana. Üliõpilastele selline õppevorm sobib, sest võimaldab endale sobival ajal ja tempos materjalide läbimist. Samuti võivad õppejõud olla rahul, sest e-õpe võimaldab kokku  panna teksti, pildid ja videofailid, materjalid on kättesaadavad ja üliõpilastel on nendele juurdepääs kogu nende ülikooliõpingute vältel. Seda võimalust kasutavad tudengid usinalt, sest õpitava maht on suur ja aeg-ajalt on mõne keerulisema patsiendi ravi planeerimiselt vaja mõned punktid üle vaadata.

Mitte iga kursus ei sobi ainult e-õppeks, pigem kasutame seda kombineeritult, paralleelselt auditoorse õppe ja praktikumidega. Samas õppejõule on üliõpilaste iseseisva töö koordineerimine ajamahukas. Arstiteaduskonnale tuge pakkuv haridustehnoloog Triin Marandi on lisaks osavale arvutikasutamisele ka suurepärane metoodik ja tema soovitusel valmisid näiteks mõtlemisülesanded ja enesekontrolli testid, mis ei tekita õppejõule lisatööd, vaid panevad õppija ise oma teadmisi kriitiliselt hindama. Hästi koostatud kursus  nõuab õppijalt pingutust, kuid tunne ja arusaam, et õpitakse endale, mitte õppejõule, motiveerib õppijat. Üliõpilastelt saadud tagasisides kiideti kursuste tegevuste mitmekesisust – erinevaid tehnilisi lahendusi, erinevaid ülesandeid, õppejõudude poolt filmitud õppevideoid, viiteid headele elektroonilistele materjalidele jne. Lootuses paberimajandust vähendada oleme läinud üle elektroonilisele aruandlusele. Õppeaine “Professionaalne areng” raames loovad üliõpilased endale e-õpimapi, kuhu koguvad oma õpiaja jooksul tehtud kirjutised ja ravijuhud ning esitlevad seda koos lõputööga.

Algusest on möödas pea 10 aastat ja selle aja jooksul on õpikeskkonnad mitmeid kordi vahetunud. Kuigi esmapilgul on see kursuste ümberkolimine tülikas ettevõtmine, sest tehnilised lahendused on erinevad, on see tegelikult kasulikuks osutunud – nagu päriselus, tuleb kolimisel oma asjad kriitilise pilguga üle vaadata. See on hea aeg muudatuste tegemiseks ja nii mõnigi kursus on põhjalikult uuendatud. Hetkel on Stomatoloogia kliinikus valminud e-kursustest aktiivses kasutuses 20, lisaks 16 õpiobjekti ja uued  on juba koostamisel.

Stomatoloogia kliiniku ainekavade (millel oli vähemalt 1 registreerunu) arv 2014. a.
Ainekavade koguarv (kõik õppeastmed) 49
Osaliselt veebipõhiste ainekavade arv 17
Täielikult veebipõhiste ainekavade arv 3

Kuna meie kunagine soov – katta kogu erialane õpe e-toega – on kohe täitumas, siis olemegi uueks eesmärgiks seadnud teiste erialade spetsialistide suutervisealase teadlikkuse tõstmise. Kuna arstiks õppivatele üliõpilastele suu- ja hambahaiguseid juba mitmeid aastaid ei õpetata, siis sai loodud  e-kursus ”Hambaarstilt perearstile”, kus osalevad peamiselt perearstiks õppivad residendid. Üks laiemale üldsusele mõeldud üleülikooliline kursus ”Terved hambad kõigile” on uskumatult populaarne. Nii populaarne, et õppejõust jääb kursuse haldamisel väheseks ja kaasatud on aktiivsed V kursuse hambaarsti üliõpilased – moderaatorid ehk jutumihklid, kes osalejatega suhtlevad ja saavad seeläbi kasuliku ülevaate, milline on haritud inimeste teadlikkus hammaste tervisest. Minikursus ”Aita ennast ise, siis aitab sind ka hambaarst!” on kõigile huvilistele avatud ja selle lõpus oleva testi edukalt sooritanu saab endale printida kursuse läbimist kinnitava tõendi. Uusim suund on e-õpikute koostamine, millest kaks on kirjastuses toimetamisel ja üks ettevalmistamisel.

Minikursus Suuhügieen breketravi korral      E-kursus Suu- ja hambahaiguste propedeutika      Õpiobjektide kogu Kaviteedi preparatsiooni õpetus      E-täienduskoolituskursus Hambaarstilt perearstile      Õpiobjekt Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

Meie oleme e-kvaliteedimärki taotlenud kahele kursusele, mis mõlemad ka selle vääriliseks osutusid. Meie suureks üllatuseks ja heameeleks valiti ”Suu- ja hambahaiguste propedeutika” juba aastal 2007 parimaks e-kursuseks meditsiinivaldkonnas ja aastal 2011 parimaks e-kursuseks kogu Eestis. Esile tõsteti suurt autorite kollektiivi, kes on suutnud kokku panna ühtlaselt hea tasemega õpiku väärilise materjali. Selline tunnustus laseb meil uskuda, et Stomatoloogia kliinik on olnud õigel teel ja jätkame samal kursil.

Soovitame kõikidele õppejõududele luua e-kursused oma aine õpetamise toetamiseks. Jääte ise rahule ja rahul on ka üliõpilased!

Siiralt Teie hambaarstid

Teile võivad meeldida ka need artiklid