ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

 1, 2, 3, 4, e-õppe materjalid riiulisse

Eveli Kadarik
haridustehnoloog
TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus

Õppetöö läbiviimisel usinalt e-õpet kasutavad õppejõud juba teavad, et e-õppe materjalide (e-kursuse materjal, sisupakett, animatsioon) jaoks on TÜ raamatukogu repositooriumis „riiul“, kus materjale organiseeritult hoida ning teistega jagada saab. Selleks on valdkond E-õppe materjalid, mille alt leiate kolm kollektsiooni:

 1. Elektroonilised õppematerjalid (e-kursuste täistekstmaterjalid)
 2. Õpiobjektid (terviklikud interaktiivsed objektid, mis on enamasti sisupaketid ehk sisukorraga seotud veebilehestikud mingi teema iseseisvaks omandamiseks, aga ka animatsioonid)
 3. Õppevideod (viited UTTV-s olevatele avalikele õppevideotele, mille üleslaadimine toimub UTTV kaudu, juhend: http://www.ut.ee/sites/default/files/ut_files/UTTV.pdf)

Meil on hea meel kutsuda üles kõiki repositooriumis olevaid elektroonilisi materjale kasutama ja teatada, et 2012. a kevadsemestrist saavad TÜ töötajad ise enda e-õppe materjale kahte esimesse kollektsiooni üles laadida. Selleks tuleb teha neli lihtsat sammu:

 • siseneda repositooriumi TÜ kasutajatunnusega,
 • täita materjali/õpiobjekti metaandmed,
 • lisada materjali/õpiobjekti fail või failid,
 • suunata sissekanne ülevaatamisele.

Täpsema ekraanipiltidega juhise e-õppe materjalide üleslaadimiseks leiate http://www.ut.ee/sites/default/files/ut_files/dspace_juhend.pdf.

Paljud olemasolevad materjalid on loodud ESF programmide raames, kuna toetuse taotlemisel kehtib nõue, et valminud materjalid tehakse kõigile avalikult kättesaadavaks. Julgustame Teid repositooriumi oma materjale lisama ka siis, kui Teie e-kursuse või õpiobjekti väljatöötamist ESF programmist ei rahastata, sest repositoorium võimaldab Teil hoida enda materjale organiseeritult ja kindlas kohas ning avalikustada neid kindlate kasutustingimuste alusel. Kuna repositoorium on õpikeskkonna (moodle.ut.ee) täiendaja, siis on õpiobjektid mugavalt ka e-kursustega seotavad.

Tartu Ülikooli repositoorium (http://dspace.utlib.ee/dspace/) on elektrooniliste materjalide kogu, mis on mõeldud materjalide pikaajaliseks säilitamiseks ja avalikustamiseks. Repositoorium täieneb pidevalt ja sisaldab mitmesuguseid metaandmetega kirjeldatud materjale: teadus- ja üliõpilastöid, õpikuid, konverentside ettekandeid, fotosid, e-õppe materjale. Pikemalt saab repositooriumist lugeda meie ajakirja 2011. aasta sügisnumbrist http://www.etu.ut.ee/sugis-2011/dspace/

Tricider – keskkond veebipõhiseks ajurünnakuks

Triin Marandi
haridustehnoloog
TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus

 Tricider (https://tricider.com/) on veebipõhine rakendus ajurünnaku läbiviimiseks ja parimate lahenduste/vastuste leidmiseks. Tricider’i põhivõimaluste kasutamiseks ei pea looma eraldi kasutajatunnust, kuid Facebook’i kaudu sisenedes saate kõik enda ajurünnakud mugavalt enda konto alla koondada. Koondlehe veebiaadress saadetakse Teie e-postiaadressile. Tricider’i kasutamiseks tuleb minna aadressile https://tricider.com/, sisestada enda küsimus või ajurünnaku teema ja klikkida Go.

Iga ajurünnaku teema või küsimuse jaoks luuakse automaatselt unikaalne veebiaadress, mida saab teistele jagada (nupp Share and Invite). Nupu kohal olevast lingist change deadline saab muuta ajurünnaku tähtaega. Kõik osalejad saavad pakkuda lahendusi ja vastuseid, neid kommenteerida ja argumenteerida (Add arguments), olemasolevate kommentaaridega nõustuda (käskujuline märk kommentaari järel) ja parima idee poolt hääletada (Vote). Kommentaare lisades on võimalik määrata, kas kommentaar on poolt (+) või vastu (-). Ühe idee poolt saab samast arvutist hääletada vaid üks kord.

Lisavõimalused  (Your tricider cockpit):

 • Te saate käivitada auhinnasüsteemi (Contest): märkida ära, milline auhind ootab nt kõige enam hääli saanud ideed, teie lemmikideed jne. Pärast tähtaja möödumist saadetakse Teie e-postiaadressile tulemuste kokkuvõte võitjate infoga.
 • Seadete lehel (Settings) saate määrata osalejate õigusi ja muuta kujundust.
 • Külastajate statistikat (Visitors) näeb vaid tasulises pluss-versioonis.
 • Läbi sotsiaalvõrgustike saab kutsuda teisi enda ajurünnakus osalema või saata ajurünnaku veebiaadress e-kirjaga laiali (Invite others).
 • Loodud ajurünnakut saab lisada enda veebilehele otselingina või embed-koodiga (Embed)
 • Teil on võimalik muuta Teie ajurünnak kõigi jaoks avalikuks ja kasutatavaks (Make public).

Klikkerid

Mirjam Paales
haridustehnoloog
TÜ arvutiteaduse instituut

 Klikker on elektrooniline vahend, mis võimaldab tervel auditooriumil üheaegselt lektoriga suhelda ning nii kuulajatel kui ka lektoril saada kohest tagasisidet õppetegevuse edukuse kohta. Klikkerite kasutamine toimub üsna sarnaselt sellega, kuidas miljonimängus publiku abi küsitakse. Lektor esitab slaidil auditooriumile sisulise küsimuse ja annab vastusevariandid. Seejärel tekib kuulajatel võimalus küsimusele vastata, vajutades klikkeril sobivat vastusevarianti tähistavale nupule. Pärast seda ilmub slaidile vastuste jagunemine diagrammina (vt joonist).Vastuse jaotumise põhjal saab õppejõud oma tööd kohandada auditooriumile vastavaks. Õppijad saavad kinnitust oma edukuse kohta või ajendab tagasiside neid oma õpiharjumusi parandama.
Näiteks kui osutub, et suurem osa õppijatest ei ole loengus olulistest asjadest õigesti aru saanud, saab õppejõud selle teema üle korrata. Kui paistab, et enamik õppijatest eelistaksid loengu keskel 15-minutilist pausi, on selle tegemine õigustatud. Kui õppija näeb, et ta on üks vähestest, kes on mingist olulisest aspektist valesti aru saanud, püüab ta selle endale iseseisvalt selgeks teha.Samuti võib klikkereid kasutada valearusaamade ja möödarääkimiste tuvastamiseks, et siis nende põhjal innustada rühma- või paarisarutelu.Klikkerid suhtlevad vastuvõtjaga raadiosageduse abil. Vastuvõtja ühendatakse õppejõu arvutiga läbi USB. Tavaliselt kaasneb klikkeritega tarkvara, mis võimaldab küsimustega slaide luua. Näiteks firma TurningPoint klikkerite tarkvara paigaldab selle jaoks PowerPointi programmile uue tööriistariba. Muuhulgas võimaldab tarkvara slaidiesitluse ajal jälgida, kui paljudest klikkeritest on juba vastus tulnud ning diagrammi esitamisel ära märkida õige vastuse (kui see peaks leiduma).

Klikkerite hinnad varieeruvad üsna suuresti, sõltudes nii soovitud klikkerite hulgast kui ka sellest, kas nendega kaasneb tasuta tarkvara või lühiajalised tasulised litsentsid. Näiteks 150 klikkeriga komplekti hind võib jääda vahemikku 7500 – 13000 eurot.

Üks selline klikkerite komplekt on olemas TÜ arvutiteaduste instituudis ja seda on mõnda aega kasutatud. Kui on soov klikkeritega tutvuda, nende kasutusvõimalusi testida, neid endale prooviks laenata, võtke ühendust instituudi haridustehnoloogiga. Kui klikkerid soovitud ajal instituudi tarbeks broneeritud ei ole, siis võime laenutamise tingimuste osas kokku leppida. Kui Teil on soov endale klikkereid soetada, siis on arvutiteaduse instituudi haridustehnoloog valmis Teile nõu andma.

Pixlr.com – mitte ainult pilditöötlus

Vivian Klimušev
veebidisainer
TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus

pixlr

 Pixlr´ist on meie ajakirjas varemgi juttu olnud (2011. a. sügisnumbris), eelkõige toreda pilditöötlustarkvara Pixlr Editor kontekstis, kuid veebilehelt http://pixlr.com leiame veel teisigi teenuseid: Pixlr Express, Pixlr-o-matic, Pixlr Grabber, Pixlr imm.io.

Alljärgnevalt neist kõigist mõne sõnaga:

Pixlr Expressi abil on võimalik teha lihtsamat pilditöötlust, lisada pildile efekte, filtreid ja raamistusi. Hea uudis on see, et sellest aastast on Pixlr Expressis olemas ka kleepsud (stickers) ja tekstitööriist. Viimane võimalus meeldib kindlasti õppejõududele, kes tahavad kiirelt ja mugavalt disainida oma e-kursusele pealkirju, lisada fotodele või joonistele tekste vms.

Pixlr-o-matic märksõnadeks on retro ja vintage ning tema peamine väärtus seisneb suure hulga efektide olemasolus. Ühele pildile saab lisada ühe efekti ja/või filtri ning raamistuse. Pixlr-o-matic on kasutatav otse veebis (versioonid on iOS (seega saab kasutada ka iPadis), Androidi ja Chrome jaoks), kuid seda saab ka alla laadida (võimalik Windowsis ja OSXis).

Pixlr Grabber on lisamoodul Firefoxile ja Chrome’ile, mille abil saab salvestada nähtava osa veebilehest, kogu aktiivse lehekülje või valida veebilehelt konkreetse ala ning seejärel kas…

 • avada Pixlr Editoris
 • salvestada desktopile
 • kopeerida clipboardile
 • jagada Imm.io abil teistega

Imm.io pakub kodu ehk pilve Teie piltidele, kui soovite neid kiiresti teistega jagada. Pilvele saab pildi vaid ühe klikiga, kuid seda hoitakse seal vaid teatud aja. Kui pilti pole 30 päeva jooksul vaadatud, siis see kustutatakse.

Esimesena mainitud Pixlr Editori kohta võiks öelda palju häid sõnu – kiire, tõhus, mitmekülgne ja seejuures tasuta! Photoshopi kasutamiskogemust omavatel inimestel on sellega väga lihtne sellega hakkama saada. Teistel võib võtta veidi aega kihtide-süsteemiga harjumine, kuid sellega kohanedes ja kihtide kasutamise võimalusiavardavat väärtust mõistes saab Teist kindlasti antud programmi veendunud pooldaja.

Teile võivad meeldida ka need artiklid