ISSN 2228-1932

E-õpe Pärnu kolledžis

Ragnar Õun
haridustehnoloog
TÜ Pärnu kolledž

Pärnu kolledžis on alati huvi tuntud kaasaegsete õppemeetodite ja infotehnoloogia vahendite kasutamise vastu õppeprotsessis. Seda eelkõige sellepärast, et regionaalsel kolledžil ei olegi palju teisi võimalusi, et võimaldada oma õppijatele kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust.

Algselt tegelesid esimesed õppejõududest huvilised e-õppe kasutamisel omapead. Alates 2004. aastast, kui viidi Pärnu kolledži juhtimisel läbi EASi poolt rahastatud projekt “Eesti kolledžid regionaalsete e-õppe keskustena”, võib öelda, et Pärnu kolledžis on toimunud regulaarne ja läbimõeldud e-õppe arendamine. Nimetatud projekti käigus ostsid Eesti ülikoolide regionaalsed kolledžid endale videokonverentsi seadmed, viidi läbi koolitusi õppejõududele ja loodi EITSA toel regionaalsed e-õppe keskused. Projekti lõppkonverentsist said alguse e-õppe sügisseminarid, mis kestavad e-Õppe Arenduskeskuse poolt organiseeritavatena tänapäevani. 2004.a. sügisel võttis Pärnu kolledž ESF e-õppe programmi BeSt raames tööle ka haridustehnoloogi.

Kuna e-õppe arendamine on paratamatult kulukas, siis leidmaks selleks vahendeid, on Pärnu kolledž väga aktiivne erinevate projektide läbiviimisel. Mitmeid projekte on finantseerinud Tiigriülikool. Erinevate projektide toetusel on loodud õppematerjale ja saadud koolitusi koostöös välispartneritega. Loomulikult on Pärnu kolledži õppejõud kasutanud uute e-kursuste ja õpiobjektide loomiseks aktiivselt BeSt programmi vahendeid ja aktiivselt osaletakse ka Primuse poolt rahastatavatel e-õppealastel koolitustel.

Küsisime Pärnu kolledži direktorilt Henn Vallimäelt, milline tähendus on e-õppel Pärnu kolledži jaoks, millised on e-õppe eesmärgid ja prioriteedid kolledžis, millline on tema enda kokkupuude e-õppega õpetamisel või õppimisel ning kuidas peaks tema arvates motiveerima õppejõude e-õpet kasutama. Henn Vallimägi arvab, et Pärnu kolledž võiks olla esimeste hulgas Eestis, kes pakub 100 % veebipõhist õppekava ning nendib: „Parim motivaator e-õppe kasutamiseks on edu“.

Henn Vallimäe, Pärnu kolledži direktor

Oluliseks teetähiseks on kindlasti ka 2009.a. kasutusele võetud Panopto Focus tarkvara loengute salvestamiseks. Praeguseks on kogunenud juba üle 250 tunni salvestatud videoloenguid, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad aadressil http://panopto.pc.ut.ee

Kahe ja poole aasta jooksul on salvestatud loenguid ülevaadanud peaaegu 25 000 inimest ja nad on veetnud salvestusi vaadates umbes 2 000 tundi.

Kandela Õun, majandusmatemaatika ja statistika lektor

Pärnu kolledži e-õppealaseid pingutusi on ka tähele pandud ja hinnatud. Aastatel 2008 – 2012 on e-kursuste kvaliteedimärk omistatud 33-le Tartu Ülikoolis loodud e-kursusele ning 6 neist kursustest on loodud Pärnu kolledži õppejõudude poolt (18,2%). Kahel aastal on Pärnu kolledži õppejõudude e-kursused valitud ka aasta parima e-kursuse kandidaatiks. Pärnu kolledži keelekeskuse juhataja Katrin Saks nimetati 2010.a. TÜ e-õppe edendajaks Socialia valdkonnas.

7,1% Tartu Ülikooli e-kursustest on Pärnu kolledži kursused.

Katrin Saks, keelekeskuse juhataja, inglise keele lektor

Teile võivad meeldida ka need artiklid