ISSN 2228-1932

Tagasivaade TÜ Moodle´i kasutamisele

Triin Marandi, haridustehnoloog

TÜ Moodle (http://moodle.ut.ee) on kasutusel alates 5. oktoobrist 2009. Siis pääsesid Moodle´isse haridustehnoloogid, kes tutvusid Moodle´i versiooni 1.9.4 võimalustega, tõlkisid ja seadistasid käepärasemaks ning hakkasid teistest õpikeskkondadest e-kursusi üle tooma. Praegu kasutame juba versiooni 1.9.10.

12. november 2009 algas meie Moodle´is esimene koolitus – PRIMUS programmi poolt toetatud Keskastme juhtide koolitus.

17. märtsist 2010 alates näeme Moodle´i kasutamise statistikat läbi Google Analytics´i. See annab meile võimaluse Moodle´i kasutamisest ja kasutajatest rohkem teada saada.

Millised siis meie Moodle´i kasutajad on?

Kasutajaid oli Moodle´is 2010. aasta lõpu seisuga 10730. Neist sisenes Moodle´isse TÜ keskserveri kaudu 8941 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täienduskoolituste tarbeks oli käsitsi loodud kasutajatunnused 1790 õppijale. Õppijatena oli Moodle´is kirjas 8545 inimest ning disaineritena 536. Seega 2010. aasta seisuga (va Viljandi Kultuuriakadeemia) kasutas Moodle´i e-kursusi 49,8% TÜ 17 145 üliõpilasest ning 32,4% TÜ (va Viljandi Kultuuriakadeemia) 1656 akadeemilisest töötajast.

17. märts kuni jaanipäevani 2010 kõikus Moodle´i maksimaalne külastuste arv päevas 2000 ja 2448 vahel. Sügisel küündis ühe päeva (25. oktoober) külastuste arv aga juba 5769-ni. Ootuspäraselt on kellaajaliselt kasutamise kõrgaeg hommikul 10st õhtul kella 10ni tipphetkega kell kaks päeval. Nädalapäevadest kasutatakse Moodle´it kõige enam esmaspäeval.

Kuni 2010. aasta lõpuni on Moodle´is kokku olnud 568 213 külastust. Keskmine külastusaeg on aga üsna lühike – kõigest 8 minutit ja 39 sek.

Kui palju on Moodle´i kasutajate hulgas lihtsalt uudistajaid ja palju aktiivseid kasutajaid?

Statistika (Moodle´i kasutamise algusest kuni 2010. aasta lõpuni) näitab, et kõige rohkem on sama kasutaja sisenenud Moodle´isse 26-50 korda. Kuid sellele järgneb suuruse poolest uudistajate rühm, kes on Moodle´isse eksinud vaid ühel korral (Tabel 1).

 

Moodle´it on külastatud pea igast maailma nurgast. Külastuste arvu poolest juhib muidugi ülekaalukalt Eesti (Tabel 2):

Tabel 2. Moodle külastuste arvud eri riikides

Eestisiseselt on kõige enam kasutajaid Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus (Joonis 1).

Joonis 1. Moodle külastuste arv Eesti linnades

Ka Soome linnades on palju Moodle´i kasutajaid: Helsinki (1067 külastust), Vantaa (107), Turku, Tampere, Oulu, Joensuu, Lahti, Kotka ja Salo (alla 100 külastuse).

Moodle´i kasutajad eelistavad veebilehitsejat Mozilla Firefox ja teisel kohal on Internet Explorer (Tabel 3).

Tabel 3. Moodle kasutajate veebilehitsejad

Operatsioonisüsteemide pingerea eesotsas on ülekaalukalt Windows (92.15% – 523 722 kasutuskorda). Järgnevad Macintosh (4.89%) ja Linux (2.74%). 200 korra kasutamise piiresse jäävad aga iPhone, iPod, Android ja iPad.

E-kursused TÜ Moodle´is

2010. aasta lõpuks oli Moodle´is kokku 689 kursuse põhja. Kõik neist kursustest pole muidugi veel valmis ja kasutusel. Kursuste arvu edetabelit juhivad sotsiaal- ja haridusteaduskond ning filosoofiateaduskond (Tabel 4). Kuigi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on selles tabelis viimasel kohal, siis tegelikult on nende e-kursuste arv päris suur, kuid need asuvad kõik akadeemia enda Moodle´is.

Tabel 4. E-kursuste arvud TÜ Moodle´is teaduskondade ja kolledžite kaupa

Ajavahemiku 17. märts – 31. dets. 2010 kursuste TOP 10 külastatavuse alusel oli järgmine (Tabel 5).

Tabel 5. Enimkülastatud e-kursuste TOP 10

Moodle´i vahendite, tegevuste ja plokkide kasutamine

Kõik e-kursused Moodle´is sisaldavad vahendeid ja tegevusi. Vahendite abil (2010. aasta lõpuks oli neid 8) esitatakse õppematerjale, tegevusi (21 erinevat) saavad kasutada õppijad suhtlemiseks, kodutööde esitamiseks, teadmiste kontrollimiseks.

Moodle´i tegevustest kõige populaarsemad olid foorumid, testid ja ülesanded (Tabel 6). Kõigil kursustel oli kokku 2716 erinevat foorumit, 1470 testi ja 1215 ülesannet. Alla 30 korra oli kursustele lisatud õpikoda, andmebaasi, NanoGongi (suuline ülesanne) ning M-õpet toetavaid võimalusi (M-sisupaketti ja QR-koodi). Õppematerjalide esitamiseks oli kasutatud kõige enam Moodle´i veebilehekülge, linke veebilehele või failile (10923), vähem raamatut (540) ja viidete lehekülge (360).

Tabel 6. Moodle enimkasutatud vahendid ja tegevused

Moodle´i kasutajad teavad, et oma kursusele (paremasse ja vasakusse serva) saab lisada erinevaid plokke. Osa plokke (administreerimine, inimesed, tegevused, viimased uudised) tuleb kohe tühja kursusepõhjaga kaasa ja on seega ka kõige rohkem kasutusel. Kõige armastatumad plokid, mida õppejõud ise oma kursustele lisavad, on kalender (214 kursusel), sisenenud kasutajad (183), sõnumid (115), HTML (97), värviline ESF logo ja lähevevad sündmused (94).

Teile võivad meeldida ka need artiklid