ISSN 2228-1932

E-õpe teaduskoolis

Ly Sõõrd, haridustehnoloog

E-kursused 

Kaugõppekursuseid on teaduskoolis läbi viidud juba 45 aastat. E-kursused on juurde tulnud viimase aastakümne jooksul, varem toimusid kõik kursused tavalise posti teel. Ka praegu viiakse osa kursuseid läbi posti teel. Kokku on teaduskoolis 2010/11. õppeaastal erinevaid kursuseid 35, kus õpib 1250  7.-12. klasside õpilast üle Eesti.

 • Esimene e-kursus loodi 2003. aastal (WebCT).
 • 2010/11 õppeaastaks e-kursusi kokku üle 20.
 • E-kursustel õpib sel õppeaastal 566 õpilast üle Eesti.
 • E-kursused toimuvad Moodle´is, Blackboardis, veebipõhiselt ja keemiakursuste keskkonnas Olunet.
 • Igal aastal lisandub juurde üks või mitu uut e-kursust.

Järgmisel õppeaastal 2011/12 on oodata ühe uue kursuse lisandumist: „Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani“.

E-kursuste ülesehitusest ja läbiviimisest

Kursused toimuvad erinevates ainevaldkondades: matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, bioloogia, meditsiin, geograafia ja humanitaaria.

 • Üks e-kursus koosneb reeglina 5-6 suuremast teemast.
 • Iga teema lõpus test ja/või kontrolltöö.
 • Õpilane omandab iseseisva töö oskuseid.
 • Kursus algab oktoobris ja lõppeb aprillis-mais.
 • Materjalide autorid ja kursuste läbiviijad on TÜ õppejõud, doktorandid ja magistrandid.

Kogemused ja uute sihtide seadmine

On olemas mitmeid huvitavaid ja uudseid vahendeid, mida e-kursustel saab kasutada. Oleme katsetanud videoseminaride läbiviimist Adobe Connect Pro keskkonnas. Videoseminaride võimalust üritame hakata tasapisi kasutusele võtma ka teiste e-kursuste juures.

Mõned meie kogemused, mis võivad ka teistele huvilistele abiks olla:

 • Vahetu suhtlemine õppijatega video, audio ja chati kaudu aitab kaasa kogukonnatunde loomisele.
 • Videoseminari kava ja tegevuste eelnev planeerimine on pool võitu.
 • Seminari läbiviija peaks ise oskama kasutada Adobe Connect Pro tehnilist poolt, aga kui on tehnilise ettevalmistusega abiline kõrval, on palju julgem tunne.
 • Seminare saab salvestada ja lisada lingina e-õppe keskkonda.
 • Alati on raske teha midagi uut – kuid kui kogemus olemas ja eesmärk silme ees, on juba palju lihtsam edasi liikuda.

TÜ teaduskooli koduleht: http://www.teaduskool.ut.ee

Teile võivad meeldida ka need artiklid