ISSN 2228-1932

Kategooria: Sügis 2011

Õppijate emotsioonid e-õppes

Kuidas juhtida kogukonda, kus õpib mitu põlvkonda? Kuidas teha seda kaugkoolituses, kus „näeme“ oma kursuslasi harva ja enamus suhtlusest on arvutipõhine? Mida me veebis lisaks infovahetusele tegelikult juhime? Tundub, et juhime emotsioone.

Loe edasi...

Õppimine õpetades

Kuidas täiendab ennast õppejõud? Kas ainult ametlikel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel? Sugugi mitte. TÜ arvutiteaduste instituudi lektor Anne Villems ütleb, et on sunnitud üliõpilasi õpetades ja juhendades end ise pidevalt e-õppe alal täiendama ning uusi võimalusi katsetama.

Loe edasi...

Reaalainete õpetamine – paberilt internetti

Tänapäeva võimaluste juures, kus internet on enamusele kättesaadav ja arvuti on muutunud tavaliseks „kodumasinaks“, ei tohiks olla probleem kõiki reaalainete kursuseid e-õppena läbi viia – samas võib ette tulla ka takistusi nii õppija kui ka juhendaja poolelt, millest käesolevas artiklis lähemalt juttu tuleb.

Loe edasi...

E-õpe väärikate ülikooli

E-õpe on Eestis avatud kõigile, olles vaba ealistest jm piirangutest. Internetipõhist õpet kasutavad siiski peamiselt õppijad, kelle vanus jääb alla 50 eluaasta. Mida arvavad TÜ väärikate ülikoolis osalejad e-õppest?

Loe edasi...

Veebiseminaride kasutamine õppetöös

Infotehnoloogia tormilise arengu ajastul on tekkimas uued võimalused erialaseks täiendamiseks ka meditsiini valdkonnas. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse kursuste läbiviimseks käivitati telemedistsiini projekt ja hakati kasutama veebipõhise seminari tarkvara Adobe Connect Pro.

Loe edasi...

Minikursused

Kõikidel huvilistel on võimalik osaleda mini-e-kursustel, mis on iseseisvalt läbitavad sisupaketid teatud teemadel. Pärast materjali läbimist on võimalik testida oma teadmisi ning saada tõend kursuse läbimise kohta. Minikursused on rahvaluulest, hammaste hooldusest ja helikunsti varamutest.

Loe edasi...

Haridustehnoloog soovitab

Kuidas saavad TÜ töötajad ise enda (õppe)videod ja audiofailid Tartu Ülikooli Televisiooni (UTTVsse) üles laadida ja vastavalt soovile või vajadusele selle vaatajaskonna määrata? Kuidas kasutada Google Chrome´i pilvetöötlust toetavaid rakendusi?

Loe edasi...