ISSN 2228-1932

Kategooria: Kevad 2012

E-õpe Pärnu kolledžis

Pärnu kolledžis on alati huvi tuntud kaasaegsete õppemeetodite ja infotehnoloogia vahendite kasutamise vastu õppeprotsessis. Seda eelkõige sellepärast, et regionaalsel kolledžil ei olegi palju teisi võimalusi, et võimaldada oma õppijatele kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust.

Loe edasi...

E-õppe statistika 2011

2011. a. ülevaade e-kursustest teaduskondades ja kolledžites, veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-täiendusõppekursustest, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest ning repositooriumis olevatest õppematerjadest ja õpiobjektidest.

Loe edasi...

E-õppe tulemuslikkus

Ülikoolis 2011. a. jooksul toimunud auditoorsete, osaliselt veebipõhiste ja veebipõhiste õppeainete tulemuste analüüs. Võrreldakse õppetöös osalenud õppijate hinnete keskmisi väärtusi ja jaotuvust eristava hindamise puhul ning arvestuse saamise protsenti mitteeristava hindamise puhul.

Loe edasi...

E-kursused – mida ja milleks?

Veebruari alguses kutsusime TÜ õppejõude jagama enda kogemusi e-õppe kasutamise osas. Lugege, mida olemasolevad e-kursused sisaldavad, milleks ja kuidas neid kasutatakse, milliseid õppemeetodeid rakendatakse.

Loe edasi...

Sülearvutid õppetöös – eelised ning probleemid

Kristi Voore magistritöö põhjal kirjutatud artiklis analüüsitakse olukorda, kus peaaegu igal õpilasel on tunnisisesel ja -välisel ajal võimalik kasutada isiklikku sülearvutit. Autor toob välja sülearvuti kasutamise eelised ja puudused nii õpetaja kui ka õppija seisukohalt.

Loe edasi...

Minikursused

Kõikidel huvilistel on võimalik osaleda mini-e-kursustel. Pärast materjali läbimist on võimalik testida oma teadmisi ning saada tõend kursuse läbimise kohta. Seekord on valikus mitmeid looduseteemalisi kursusi ja kursus uimastikasutuse ennetuse teemal.

Loe edasi...

Haridustehnoloog soovitab

Kuidas panna e-õppematerjale TÜ raamatukogu repositooriumi DSpace? Mida saab teha veebipõhise ajurünnaku vahendiga Tricider? Mis on klikkerid ja kuidas saab neid kasutada?

Loe edasi...