ISSN 2228-1932

Kategooria: Kevad 2014

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste e-õppest

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste räägib videointervjuus e-õppe kasutamise eesmärkidest. Oluline on e-õppe kasutajates kujundada hoiakuid, et digivahendid ja meetodid võimaldavad neid eesmärke tõhusamalt saavutada. E-õppe kasutaja peab uskuma e-õppe vahendite ja laiemalt digivahendite olulisusesse. Peab olema julgust proovida uusi asju ning läbi kogemuse ja enese tegevuse uurimise veenduda, mis on milleks sobiv. Ehk siis USK iseendasse.

Loe edasi...

E-õpe Narva kolledžis

Soov pakkuda kvaliteetset kõrgharidust mõõduka hulga paindlikkusega on põhjustanud e-õppe ühe suurema väärtustamise Narva kolledži õppejõudude ja üliõpilaste poolt. Kolledžis on otsustatud, et ükski kohustuslik aine pole täielikult veebipõhine ning otsest suhtlust õppejõuga ära ei jäeta. Kõigi muude põhjuste kõrval on oluline ka keeleline aspekt – üliõpilased soovivad praktiseerida suhtluskeelt.

Loe edasi...

E-õppe statistika 2013

Ülevaade e-kursustest teaduskondades ja kolledžites, veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-täiendusõppekursustest, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest ning repositooriumis olevatest õppematerjadest ja õpiobjektidest.

Loe edasi...

Juhid e-õppest

Haridustehnoloogiakeskus viis 2013. aasta sügisel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli teada saada, kuidas on akadeemiliste struktuuriüksuste juhid ja programmijuhid rahul e-õppe olukorraga ülikoolis ning millised on nende arvates e-õppe arendamise võimalused, kitsaskohad ja prioriteedid. E-õppe uuringu küsimustik sisaldas küsimusi, mis puudutasid e-õppe kasutamiseks vajalikku taristut, e-õppe sisutootmist ja kvaliteeti, personali arendamist ja tugiteenuseid ning e-õppega seotud administratiivseid regulatsioone. Küsitletavateks olid tasemeõppe programmijuhid, õppeprodekaanid, õppedirektorid ja instituutide juhid.

Loe edasi...

Sisu@UT – vahend veebilehestike tegemiseks

Juba mitu aastat tagasi tunti Tartu Ülikoolis vajadust uue, veebipõhiselt kasutatava tarkvara järele, millega saaks mugavalt luua sisupakette, uuringute ja projektide kodulehekülgi jms. Kuna ühtegi sobivat tarkvara polnud, hakati seda haridustehnoloogiakeskuses 2012. aastal ise arendama. Aluseks võeti OpenSholar, mis on loodud Drupali tarkvara baasil spetsiaalselt kõrgkoolide jaoks.

Loe edasi...

Ruumiliste loodusandmete veebikalkulaator

Ruumiliste andmete statistilise analüüsi kalkulaator ehk RASA kalkulaator (digiarhiiv.ut.ee/kalkulaator/) on abivahend kohaga seotud andmete statistiliste analüüside jaoks nii uurimistöös kui ka õppetöös. Kalkulaator on kasutatav veebilehitsejas ning ei nõua kasutajalt muud tarkvara. Tavastatistika kalkulaatoreid võib veebist leida mitmeid, varasemat samalaadset ruumi­statistika ülesannete lahendamiseks loodud veebilahendust ei ole teada. Lähemad analoogid veebis on geograafiliste koordinaatide teisendamise kalkulaatorid.

Loe edasi...

3D-illustratsioonid e-õppe materjalides

3-mõõtmelise maailma tundmaõppimine 2-mõõtmeliste piltide abil on sageli väga keeruline. Vabalt võib tekkida ja tekibki valestitõlgendamist ja mitmetimõistetavusi. Probleemi lahenduseks on 3D-illustratsioonide (mudelite ja animatsioonide) loomine, mida kasutaja saab iga nurga alt vaadata ja huvipakkuvaid kohti suurendada. See on võimalik olnud ka seni, kuid nüüd on see tehniliselt lihtsam nii tegijale kui ka animatsioonide loojale.

Loe edasi...

E-õppe assistent – lüli õppejõu ja üliõpilase vahel

Mida teeb e-õppe assistent? Mida annab e-õppe assistendina töötamine?
Oma kogemustest e-õppe assistentidena räägivad Liina Adov psühholoogia instituudist ja Signe Ivask ühiskonnateaduse instituudist. Prof. Halliki Harro-Loit ühiskonnateaduste instituudist arutleb e-õppe assistentide ja e-õppe teemal õppejõu vaatevinklist.

Loe edasi...

eDidaktikum – õpetajakoolituse didaktikavaramu ja õpikeskkond

Eduko programmi toel on valminud õpetajakoolitusele suunatud keskkond eDidaktikum (http://edidaktikum.ee/), mis on mõeldud kõikidele Eestis õpetajakoolitust pakkuvatele kõrgkoolidele (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Erinevad õpetajakoolituse sihtrühmade esindajad on oodatud eDidaktikumi kasutama erinevatel eesmärkidel.

Loe edasi...