ISSN 2228-1932

Proctorio aitab teha eksamite järelevalvet

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

Alates 2021.a. aprillist on Tartu Ülikoolil võimalik Moodle’i testide sooritamise järelevalveks kasutada Proctorio tarkvara, mille litsentsid hangiti Harno ühishanke raames erinevates kõrgkoolides kasutamiseks. Proctorio on ülikoolis paigaldatud testide sooritamise keskkonda https://testid.ut.ee, mis on eraldiseisev Moodle’i installatsioon sisseastumis- ja eksamitestide tarbeks.

Proctorio (https://proctorio.com) on elektroonsete testide järelevalvesüsteem, mis aitab tuvastada võimalikke rikkumisi testi sooritamisel ehk akadeemilist petturlust. Testi sooritamise ajal ei jälgita testi tegijat reaalajas, vaid salvestatakse veebikaamera, mikrofoni ning ekraani salvesti abil videopilti testi tegijast ja arvutiekraanil toimuvast.

Proctorio jälgimisega testi sooritamiseks tuleb kasutada Chrome’i või MS Edge’i veebilehitsejat (toetatud on ka Opera ja Brave), millele on paigaldatud Proctorio plugin (https://getproctorio.com), ning teatud kindlatele nõuetele vastavaid seadmeid ja internetti: https://proctorio.com/system-requirements). Testi sooritamiseks peab testitegija veebilehitseja Proctorio plugina abil andma juurdepääsu oma arvutile, lubama veebikaamera pildi, mikrofoni heli ja arvutiekraani salvestamise. Vahetult enne testi alustamist kinnitab testi sooritaja, et on nõus salvestamisega.

Testi sooritamise ajal salvestatud andmed liiguvad krüpteeritud kujul Proctorio teenusepakkuja serverisse ning kustutatakse automaatselt ühe kuu möödumisel. Teenusepakkujaga on sõlmitud Eesti andmekaitseinspektsiooni kooskõlastusega leping ning testi sooritamisel kogutud andmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

Salvestamise seaded

Eksamineerija saab Proctorio kasutamise seadetes ise määrata jälgimise seaded – kas testi sooritaja peab läbima lisa isikutuvastuse (nt näitama dokumenti), kas testi alguses ja/või ka vahepeal peab teostama ruumi veebikaameraga skaneerimise, mida salvestatakse, millised tegevused loetakse rikkumiseks ning millised on tegevused, mille tulemusena ei ole testi enam võimalik edasi sooritada, kuna test sulgub automaatselt. Testi sooritamise ajal võib kasutada ainult lubatud abivahendeid, näiteks paberit ja pliiatsit.

Proctorio analüüsib salvestisi pärast testi sooritamist, märgib ära rikkumised ning eksamineerijal on võimalik salvestised üle vaadata ja keskenduda nendele kohtadele, kus Proctorio on tuvastanud rikkumised. Otsuse, kas tegemist on akadeemilise petturlusega, teeb eksamineerija.

Teile võivad meeldida ka need artiklid