ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Panopto videotele automaatsete ingliskeelsete subtiitrite lisamine

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

Panoptos on võimalik lisada ingliskeelsetele videotele automaatseid ingliskeelseid tekstilisi subtiitreid. Subtiitrid on kasulikud neile õppijatele, kelle emakeel pole inglise keel (tekstist on kergem aru saada kui suulisest kõnest) ning samuti on need kasulikud kuulmispuudega isikutele.

Panoptosse automaatselt loodud subtiitrite importimine

Panoptosse automaatselt loodud subtiitrite importimine

Funktsionaalsus põhineb automaatse kõnetuvastuse (ASR ehk automatic speech recognition) tehnoloogial, mille abil luuakse suulisest kõnest automaatselt tekstilised subtiitrid. ASR tugi on Panoptos vaid inglise keelele ning seda tuge pole eesti keelele. Automaatseid subtiitreid saab lisada uutele ning samuti ka varem salvestatud videotele.

Automaatsete subtiitrite lisamiseks tuleb salvestada ingliskeelne video, oodata, kuni video on ära protsessinud ja subtiitrid valminud (mitte üle 24 tunni). Automaatsete subtiitrite lisamiseks videole tuleb video muutmisrežiimis valida CaptionsImport CaptionsImport automatic captions. Subtiitrite tekste saab vajadusel muuta ning ühekaupa või kõiki koos kustutada. Kustutatud automaatseid subtiitreid saab hiljem uuesti importida.

Panopto videotele käsitsi subtiitrite lisamine

Kait Krull, veebiarendaja 

Panoptosse subtiitrite lisamine seadete alt

Panoptosse subtiitrite lisamine seadete alt

Panoptosse üles laetud videotele on võimalik lisaks järjehoidjatele, testidele jm lisada ka subtiitreid. Inglise keelse video puhul on võimalik kasutada Panopto ingliskeelset kõnetuvastust, mis genereerib transkribeeritud faili ning lubab kasutajal seda lihtsasti rakendada ja hiljem ka video muutmisrežiimis muuta. Automaatselt loodud transkriptsioon valmib mõne aja pärast peale video protsessimist, seega transkriptsioon ei teki koheselt kui video on töödeldud.

Panopto automaatselt genereeritud subtiirid ja nende muutmine

Panopto automaatselt genereeritud subtiirid ja nende muutmine

Panopto oskab transkribeerida vaid inglise keelt. Siiski on automaatselt genereeritud subtiitrite failil ka eesti keele jaoks omad plussid – seda faili saab võtta aluseks eestikeelse subtiitrite faili loomiseks. Kui on aga soov seda protsessi veel automatiseerida, siis lugege järgnevat Mart Noorkõivu kirjutist eesti keele kõnetuvastuse vahendist.

Panoptosse saab lisada videole mitme keele subtiitrite failid, kuid muutmine on praeguses Panopto versioonis lubatud vaid vaikimisi keele puhul. Teised keeled tuleb lisada tõlkefaili üleslaadimise näol. Faili üleslaadimisel ei leia valikust eesti keelt ning eestikeelse tõlke lisamiseks tuleb valida nimistust mõni muu olemasolev keel. Võimalik on ka asendada vaikimisi (default) keel eestikeelse tõlkega või transkriptsiooniga. Tõlkefaili lisamiseks on kaks meetodit: otse video seadete alt, valides Caption > Upload Captions või video muutmisrežiimis Captions > Import captions > Upload or request captions.

Panoptos subtiitrite keele vahetamine

Panoptos subtiitrite keele vahetamine

Subtiireid saab vaataja sisse lülitada “CC” ikoonist, mis on lühend ingliskeelsest sõnapaarist “Closed Captions“. Vaikimisi on subtiitrid nende olemasolul sisse lülitatud. Kui videole on lisatud mitmes keele subtiirid, siis tekib kasutajale Captions rippmenüüsse võimalus teisi keeli valida.

Panopto Smart Chapters

Kait Krull, veebiarendaja 

Panopto Smart Chapters

Panopto Smart Chapters

Panoptosse on lisandunud Smart Chapters funktsionaalsus, millega on võimalik ekraanil olevad pealkirjad oma video sisukorrapunktidesse importida. Seda on kasulik kasutada, kui loenguslaidid ei ole salvestatud Panopto salvestusprogrammiga koos PowerPointi või Keynote rakendusega. Näiteks kui loenguslaidid on PDF-failina, siis varem pidi PDF-failis olevad pealkirjad Panopto sisukorda lisama käsitsi, kuid nüüd on need võimalik optilise tekstituvastusega (OCR – Optical Character Recognition) automaatselt importida. Pealkirjad tuleb kindlasti üle vaadata, kuna tuvastuses võib minna pealkirjade eri suuruste või vähese erisuse tõttu teksti kaduma. Sellest hoolimata on kindlasti tegu hea ja lihtsa võimalusega lisada oma ekraanisalvestustele sisukorrapunktid.

Smart Chapters poolt loodud sisukorrapunktid valmivad mõne aja pärast peale video töötlust. Seega juhul, kui video juures pole Smart Chapters võimalust näha, siis oodake peale video protsessimist vähemalt 4 tundi.

Eesti keele kõnetuvastuse vahendiga audio transkribeerimine

Mart Noorkõiv, audiovisuaalõppe spetsialist

Kuna videokeskkonnad nagu Panopto ja Zoom ei oska tuvastada eestikeelset kõnet, on kõige lihtsam viis oma loengutele/seminaridele eestikeelsete subtiitrite lisamiseks kasutada mõnda Eesti oma kõnetuvastustarkvara. Üks paremaid selliseid lahendusi on Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia labori väljatöötatud veebipõhine kõnetuvastusteenus – http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/. Selle kasutamiseks peate esmalt oma salvestatud video konverteerima helifailiks (mp3 või wav), mille saate seejärel üles laadida kõnetuvastuse lehel. Tähele peaks panema, et kahest tunnist pikemate failide töötlemisega võib raskusi tekkida, seega peaksite nii pikad videod esmalt tükeldama.

Tulemused saate tellida endale meilile. Sõltuvalt serveri koormatusest võib see võtta pisut aega (üldiselt natuke vähem kui helifaili kestus). Kui faili töötlemine on lõppenud, siis saadetakse teie meilile hulk erinevaid failitüüpe. Panopto jaoks sobib kõige paremini .srt fail, mis on ajakoodidega varustatud. Mõistagi ei anna sellised automaatsed lahendused ideaalseid tulemusi ja lõpptulemus oleneb suuresti ka video helikvaliteedist. Kui olete subtiitrifaili Panoptosse laadinud, siis peaksite kindlasti video uuesti üle vaatama ja subtiitreid vastavalt vajadusele toimetama ning jälgima, et reapikkused oleksid lugemiseks mugava pikkusega.

Videod uhkemaks mmhmm rakendusega

Kait Krull, veebiarendaja 

Rakenduse mmhmm kasutajaliides

Rakenduse mmhmm kasutajaliides

Mmhmm on rakendus, millega on võimalik muuta oma videokoosolekud atraktiivsemaks ja huvitavamaks. Kui eelnevalt oleme harjunud jagama oma arvuti ekraani, valides erinevate üksuste vahel, siis nüüd on võimalik kõike seda teha oma veebikaamera pildi aknas ning seda teha läbi mmhmm rakenduse. mmhmm abil saate lihtsalt lisada oma video taustale slaide, vahetada videotaustasid, muuta lihtsalt suurusi, vahetada stseene ja palju muudki.

Tehniliselt loob mmhmm rakendus teie arvutisse virtuaalse veebikaamera, mida saate kasutada peaaegu kõikide suhtlusrakendustega, kus saate veebikaamerat jagada. Nii saate muuta huvitavamaks oma Zoomi, MS Teamsi või ka BigBlueButtoni sessioone. Kui on vaja, et paljud osalejad saaksid korraga jagada ekraani ja veebikaamera pilti, siis on see suurepärane lahendus just selle saavutamiseks. Kindlasti uurige lähemalt https://www.mmhmm.app. Programm on saadaval macOSi ja Windows kasutajatele ning seda saab limiteeritud võimalustega ka tasuta kasutada.

Teile võivad meeldida ka need artiklid