ISSN 2228-1932

Meditsiiniteaduste valdkonnas on toimumas loengureform

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda räägib intervjuus valdkonna arengutest õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel, kus olulisel kohal on e-õpe. Ta möönab, et e-õpe muudab õppetöö paindlikumaks nii üliõpilase kui õppejõu jaoks.

Kui praegu on meditsiiniteadustes keskmiselt 25% õppeainetel e-tugi, siis õppeprodekaani sõnul peab e-toega õppeainete osakaal suurenema vähemalt 50%-ni. Seda ennekõike arstiõppe prekliinilises faasi õppe- ja valikainetel. Kui kliinilises õppes on peamine ülesanne üliõpilast võimalikult hästi valmistada ette eelseisvateks praktikumideks, kus kesksel kohal on kontaktõpe, siis prekliinilises õppes on oluline, et üliõpilane õpib iseseisvalt õppima. E-õpe on selleks hea võimalus.

Lähiaja eesmärkidest toob Anti Kalda välja loengureformi – 30% valikainetest valdkonnas asendatakse videoloengutega ning auditoorse õppetöö valikainetes viivad tulevikus läbi valdkonna professorid ja oma eriala tipud.

Teile võivad meeldida ka need artiklid