ISSN 2228-1932

Plagiaadituvastus Tartu Ülikoolis

Peagi on saabumas lõputööde kaitsmise aeg. Lõputööde vormistamisel on oluline korrektselt viidata teiste autorite teostele, mida on töö loomisel kasutatud. Üliõpilastööde originaalsuse kontrollimiseks on TartUrkund_blacku Ülikool ostnud plagiaadituvastussüsteemi URKUND kasutusõiguse. URKUNDi abil on võimalik võrrelda kirjalikke töid internetis ja erinevates andmebaasides olevate eesti- ja ingliskeelsete tekstidega.

Miks kasutada URKUNDi?

URKUNDi kasutamine:

  • aitab ennetada plagiaati ja tõsta üliõpilaste teadlikkust loomevargusest,
  • teadvustab üliõpilastele korrektse viitamise tähtsust,
  • hõlbustab õppejõu tööd, kuna kirjalike tööde võrdlemine allikatega toimub automaatselt,
  • annab õppejõule vabaduse ise tõlgendada raporti tulemusi.

Ülevaade URKUNDist

URKUNDi saavad kasutada kõik, kellel on töösuhe Tartu Ülikooliga. Üliõpilased iseseisvalt URKUNDi kasutada ei saa – oluline on  õppejõu/juhendaja ning õppija vaheline koostöö. URKUND võrdleb üleslaaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega:

  • internetis kättesaadavad materjalid
  • TÜ raamatukogu avalikes andmebaasides olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
  • URKUNDi andmebaasis olevad tekstid

URKUNDi kasutamisel on oluline mõista, et URKUND ei määratle, kas tekst on plagiaat või mitte. URKUND koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse ka, millised osad tekstis teiste tekstidega kokku langevad.

URKUNDi saab kasutada eraldiseisvalt või URKUNDi Moodle’i plugina kaudu.

Täpsem info URKUNDi kasutamise kohta: https://sisu.ut.ee/juhendid/urkund

Teile võivad meeldida ka need artiklid