ISSN 2228-1932

Teleprompterite kasutamine

Ly Sõõrd, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Videote salvestamisel on oluline edastada informatsiooni kuulajaile arusaadavalt ja atraktiivselt. Kui video salvestamisel on toetavaks abivahendiks ainult Powerpointi slaidid ja/või üles kirjutatud märksõnad, siis sõltub väga palju esineja esinemiskogemusest, kuidas ta suudab moodustada lauseid spontaanselt esinemise käigus. Väga tihti kaasneb oht, et kõnesse lipsavad sisse parasiitsõnad, pause täitvad häälitsused või halvemal juhul”jookseb mõte kinni”. Selle vastu aitab teleprompteri kasutamine.

Mis on teleprompter?

Teleprompteriks nimetatakse kuvavahendit, millega näidatakse esinejale kõne täisteksti ette.

Professionaalne teleprompter on kombinatsioon arvutimonitorist ja peegeldava pinnaga läbipaistvast klaasekraanist, mis on asetatud üksteisest 45-kraadise nurga alla. Klaasekraanist peegeldub esineja poole monitoril kuvatav peegelpildis tekst. Läbipaistva ekraani taha on paigutatud videokaamera. Videokaamera poolt vaadates pole tekst nähtav. Teleprompter võimaldab esinejal teksti lugemisega samaaegselt vaadata kaamerasse. Kui esineja asub teleprompterile liiga lähedal, näeb videos ka silmade liikumist, kuid õigel kaugusel jääb mulje, et esineja vaatab kogu aeg kaamerasse ja esitab teksti peast.

Teleprompteri skeem (Wikipedia.com)

Teleprompteri skeem: (1) videokaamera; (2) läbipaistmatu kate, (3) videomonitor, (4) läbipaistvast klaasist ekraan, (5) valguskiirte teekond lektorilt kaamera objektiivini, (6) valguskiirte teekond monitorist lektorini. Autor: Grm wnr, allikas: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teleprompter_schematic.svg; litsents: CC BY-SA 3.0

 Video salvestamine stuudios

Salvestusstuudio TÜ multimeedia talituses

Salvestusstuudio TÜ multimeedia talituses (Foto: Ly Sõõrd)

TÜ multimeedia talituses on salvestusstuudio, kus on olemas ka professionaalne teleprompter. Prompteri kasutaja saab ise reguleerida slavestamise ajal teksti liikumise kiirust ja vajadusel teksti peatada. Prompteris kuvatav tekst tuleb eelnevalt ette valmistada lihtsa formaatimata tekstina, kus pole pealkirju ega loetelupunkte – vajadusel saab nende asemel kasutada kriipse või tärne ning lisada reavahetusi. Soovitav on teksti sisse kirjutada ka slaidivahetused jm info, kui on vaja teha täiendavaid näpuliigutusi salvestamise ajal.

Vabavaralised ja online teleprompterid

Kellel pole tahtmist kasutada video salvestamisel stuudiot või kes tahab lihtsalt harjutada, saab teleprompterit kasutada ka oma arvutis, tahvlis või mobiiltelefonis. Teleprompterid võimaldavad seadistada fondi suurust, kuva kerimise kiirust ja pöörata teksti peegelpildiks.

Arvuti ja veebikaameraga salvestamisel saab kasutada nii online-vahendeid kui ka arvutisse installeeritavaid programme. Tahvlite ja mobiiltelefonide jaoks on olemas samuti hulk teleprompterite äppe, nii androididele (https://play.google.com/store/search?q=teleprompter&c=apps) kui ka Apple’i nutiseadmetele.

Online teleprompterid:

Online-prompterite puhul peab jälgima, et internetiühendus oleks piisavalt kiire ja stabiilne, eriti Panoptoga salvestamise puhul.

Arvutisse installeeritavad teleprompteri näitena võiks tuua SpeachReader’i: https://proverbteleprompter.codeplex.com/

Youtube’ist võib leida ka põnevaid CD-ümbrisest või fotoraamist teleprompterite meisterdamise õpetusi:

 Harjutamine teeb meistriks

Prompteri abil teksti ettelugemine vajab harjutamist, et teksti lugemine toimuks loomulikult ja sundimatult, keskendudes kuulajale-vaatajale, mitte teksti kiirele ja monotoonsele ettelugemisele. Headeks näideteks on televisiooni uudistediktorid ja saatejuhid, kes esitavad pikki tekste teleprompterite vahendusel. Samuti võib näiteks tuua president Kersti Kaljulaiu poolt Eesti Vabariigi aastapäeval peetud kõne 2017. aasta veebruaris, mis pälvis ajakirjanduselt suurt tähelepanu just teleprompterite kasutamise tõttu (vaata presidendi kõne salvestust ja teleprompterite fotosid).

Soovitused teleprompteri kasutajale

  • Videot ette valmistades kirjutage valmis kogu tekst, mis videos ette kandmisele tuleb. Teksti kirjutamisel lähtuge kõnekeelest – vältige pikki lauseid ja keerulisi lausekonstruktsioone.
  • Harjutage teksti lugemist häälega ja püüdke seda teha kiirustamata, väljendusrikkalt ja mõtestatult, tehes pause, muutes vastavalt teksti sisule rääkimise tooni, kiirust ja rõhutades olulist infot.
  • Kui salvestate veebikaameraga, siis asetage prompteri aken võimalikult veebikaamera lähedusse ja tehke aken nii kitsaks kui võimalik, et silmade liikumine teksti  lugemisel ei häiriks vaatajat.
  • Kui kasutate teleprompterina tahvelarvutit või mobiiltelefoni, siis paigutage see võimalikult kaamera lähedale.
  • Kui teksti ettelugemine läheb sassi, siis alustage kohe uuesti viimasest lausest või lõigust – hiljem saab segamini läinud lause või köhatuse välja lõigata.

Veel soovitusi prompterite kasutamise kohta:

Teile võivad meeldida ka need artiklid