ISSN 2228-1932

Mõned mõtted MOOCidest

Marju Piir, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

On kevad 2017 ja üha enam võib näha pilvitus taevas päikest säramas. Tartu Ülikoolis on aga valminud või valmimas järjekordne ports kevadiselt värskeid MOOCe. Kel soovi, võib end täiendada erinevatel teemadel vaba juurdepääsuga e-kursusi läbides. MOOCide sihtrühmaks võib olla igaüks meist. Kui tunned huvi robootika vastu, vali kursus „Robootikast puust ja punaseks“, kui soovid lihvida oma infootsingu oskusi, siis registreeru kursusele „Infopädevused“, usu- ja poliitikateemadest huvitatutele pakume aga kursust „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika”.

Tuletame siinkohal meelde, et MOOC on vaba juurdepääsuga e-kursus, avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppekursus, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda.

MOOCide tegemisel on 3 suuremat eesmärki:

  • tutvustada potentsiaalsetele õppijatele tasemeõppe võimalusi, integreerida täiendus- ja tasemeõpet,
  • ühiskonna teenimine,
  • inimestele ligipääsu võimaldamine tasuta kõrgharidusele.

Praeguse seisuga on Tartu Ülikoolis 20 vaba juurdepääsuga e-kursust ehk MOOCi, nendest 12 on ingliskeelsed ja 9 eesti keeles (üks MOOC on mõlemas keeles). MOOCide lõpetanute arv on 11976 ja lõpetanute protsent 53,57%.  2016 a. viidi läbi Tartu Ülikoolis 10 MOOCi 8001 õppijaga 128 riigist.

Eesti asutused ja ettevõtted on samuti hakanud huvi tundma MOOCide vastu, näiteks on koostöös riigikontrolliga valminud 2 ingliskeelset MOOCi.

Tartu Ülikooli poolt pakutavad MOOCid:
https://moocs.ut.ee

MOOC- miks, kellel ja kuidas?
https://sisu.ut.ee/moocs

7. aprillil 2017 toimus uute arengufondi toetusel valminud ja valmivate MOOCide tutvustav seminar. Seminari eesmärgiks oli vahetada kogemusi MOOCide tegijate ja kõigi MOOCidest huvitatute vahel. Seminaris tutvustati järgmisi uusi MOOCe:

  • Nüüdisaegne õpikäsitus (autorid Triin Peitel, Anni Tamm)
  • Infopädevus (autorid Signe Bachmann, Kadi Kass, Kärt Miil, Lilian Neerut, Vilve Seiler)
  • Söömisest, joomisest ja informatsioonist (autorid Vambola Leping, Ursel Soomets, Eero Vasar, Mihkel Zilmer, Rando Porosk)
  • Robootikast puust ja punaseks (autorid Alvo Aabloo, Karl Kruusamäe, Heilo Altin, Veiko Vunder, Reiko Randoja, Antti Jaaniste, Karl Oskar Lember)
  • Programmeerimise alused II (autorid Eno Tõnisson, Marina Lepp, Tauno Palts, Reelika Suviste, Mari-Liis Jaansalu, Merilin Säde, Kaspar Papli, Vello Vaherpuu, Kaspar Hollo)
  • Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika (autorid Ain Riistan, Olga Schihalejev, Roland Karo, Anne Kull)
  • Elektroonikast puust ja punaseks (autorid Alvo Aabloo, Artur Abels, Heilo Altin, Andres Punning, Teet Tilk)

Iga MOOCi meeskond sai seminaril võimaluse poole tunni jooksul oma MOOCi tutvustada, rääkida selle valmimisest ja edaspidistest plaanidest.  Seminari käigus tekkis elav arutelu ja osalejad said kuulda palju kasulikku.

Tahaksime jagada siinkohal mõtteid, tähelepanekuid ja soovitusi MOOCidega tegelejatele, et need ei hõljuks pilvedena eemale.

Teile võivad meeldida ka need artiklid