ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Testiküsimuste lisamine videoloengusse

Triin Marandi, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

panopto-piltPanoptoga (https://panopto.ut.ee) salvestatud videoloengutesse on võimalik lisada testiküsimusi. Nii saab loengu muuta interaktiivsemaks ja suunata õppija tähelepanu kõige olulisematele aspektidele. Selleks tuleb lihtsalt esmalt salvestada üks videoloeng, lülituda selle toimetamisrežiimi, valida iga küsimuse jaoks videos sobiv koht ja lisada küsimus. Küsimused võivad olla õige/vale, ühe õige valikvastusega või mitme õige valikvastusega; koos tagasisidega ning sobivalt seadistatud. Vaikimisi määratud seadetega peab õppija esitatud küsimusele kindlasti vastama (ükskõik, kas õigesti või valesti) ja alles seejärel saab ta videot edasi vaadata. Enne edasiliikumist on tal võimalus vastata küsimusele uuesti, vaadata õiget vastust ja tagasisidet.

Videosse lisatud testiküsimusi näeb vaid autenditud kasutaja, kellele on antud vastava Panopto video vaatamise õigus. Seega peab õppija olema Panoptosse sisenenud Moodle’i kursuse kaudu ning kõigi vastanute tulemused salvestatakse Panopto serverisse. Nii saab õppejõud hea ülevaate, kui palju antud videot on vaadatud ja kuidas küsimustele on vastatud. Testiküsimusi ei näidata veebilehele embed-koodi abil vistutatud videos ja nutivahendis ning samuti vaatajale, kes pole kasutajatunnusega Moodle’i kaudu Panoptosse sisenenud.

Küsimuste lisamise kohta leiate juhendi aadressilt https://sisu.ut.ee/juhendid/8-testiküsimuste-lisamine

PowerPointi slaidid veebi iSpring Free abil

Ly Sõõrd, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

PDF ei ole ainus võimalus PowerPointi slaide veebipõhiselt esitada – alternatiiv on salvestada need HTML5-formaati, kasutades tarkvaralahendust iSpring Free. Erinevalt PDF-failist jäävad HTML5-formaadis alles ka kõik PowerPoint’i faili lisatud helid, videod, animatsioonid ja animeeritud slaidivahetused. Seega, kui on oluline slaidide esitamine sarnaselt PowerPointi esitlusega, siis on iSpring Free sobiv rakendus. Väljatrükkimiseks on endiselt sobivaim variant pdf-formaat.

iSpring Free on tasuta tarkvara ning seda saab arvutisse laadida lehelt https://www.ispringsolutions.com/ispring-free. Pärast installeerimist tekib PowerPointi tööriistaribale uus menüülipik iSpring Free:

ispring_menyy

iSpring Free võimaldab konverteerida PowerPointi faili nii HTML5- kui ka Flash-formaatidesse, kuid soovituslik on veebis jagamiseks eelistada universaalsemat HTML5-formaati. Slaidide konverteerimiseks vajutage nupule Publish, valige kaustale pealkiri, salvestuskoht, konvertimise formaat ja taustavärv ning vajutage allpool nupule Publish. Pärast slaidide publitseerimist HTML5-formaadis luuakse määratud salvestuskohta esitluse kaust, milles on fail index.html ning andmefaile ning pilte sisaldav alamkaust data.

Kuidas iSpringiga salvestatud slaidiprogramm Moodle’i kursusele lisada?

Moodle’isse lisamiseks tuleb kogu esitluse kaust tervikuna laadida Moodle’i kursuse failide alla ning seejärel lisada kursuse avalehele URL-vahendiga link index.html failile.

Kui on soov slaidid õppematerjali sisse embed-koodi abil vistutada (näiteks Moodle’i raamatusse või lehele), siis võib kasutada HTML-vaates iframe’i koodi, millesse kopeerida link kursuse failide all paiknevale index.html failile:

<iframe src=”https://moodle.ut.ee/file.php/………..” allowfullscreen=”” height=”400″ width=”560″ frameborder=”0″></iframe>

ScreenMonkeyga esitlused atraktiivsemaks

Kait Krull, õppeosakonna elukestva õppe keskuse veebispetsialist

ScreenMonkey (http://www.screenmonkey.co.uk) on Windows operatsioonisüsteemile loodud programm, mille abil saab PowerPointi esitluse ajal projektori ekraanile näidatavate slaidide vahele erinevaid meediume (videot, audiot, pilte, tekste) näidata. Nii ei pea esitluse ajal vajalikke faile otsima ja eraldi avama, vaid teie arvutiekraanil on ScreenMonkey kontrollpaneel, millesse lisatud meediumil klikkides see kohe projektori ekraanile kuvatakse.

Programmi pakutakse nii tasulise versioonina kui ka tasuta versioonina. Tavakasutajale piisab tasuta versioonist, mis sisaldab kõike vajalikku esindusliku esitluse loomiseks. Tasulises versioonis on veel lisaseadmete lisamise võimalus nagu MIDI-kontrollerite ja käsurea kasutamine jne.

ScreenMonkey peab olema installeeritud enda arvutisse ning ka esitlusarvutisse. Enda arvutis loote esitluse, mis sisaldab erinevaid kihte ja elemente (meediatüüpe), panete elemendid soovitud järjekorda ning seadistate. Esitluse ajal saate ScreenMonkey programmi kontrollpaneelis klikkida soovitud elemendil, mida koheselt projektori ekraanil näidatakse. ScreenMonkey lubab lisada veel erinevate meediumite vahele üleminekuid, näiteks hajutamine ja sisenemine ning eemaldab piltidelt ja videotelt raamid.

Programmi kohta leiate rohkem infot ja juhiseid aadressil http://www.screenmonkey.co.uk/Discover/Tutorials.aspx

Teile võivad meeldida ka need artiklid