ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2016

Lehti Pilt, õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad täielikult veebipõhiselt või millel on veebipõhine tugi e-õppe keskkonnas. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle´i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduste instituut kasutab kursuste loomiseks lisaks Moodle´ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2000-2016

2016. aasta lõpuks oli TÜ Moodle´is kokku 3910 kursust. Mõned neist pole kasutuses. Kursuste arv 2017. aasta jaanuari alguse seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle´i kursuste arv valdkondade kaupa (01.01.2017.a. seisuga)

2017. aasta jaanuari alguses oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

 • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 394
 • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 376
 • Haridusteaduste instituut (SV) – 363
 • Narva kolledž (SV) – 304
 • Pärnu kolledž (SV) – 262
 • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 219
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 166
 • Elukestva õppe keskus (P2) – 165
 • Majandusteaduskond (SV) – 158
 • Füüsika instituut (LT) – 152
 • Arvutiteaduste instituut (LT) – 118
 • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 111
 • Õigusteaduskond (SV) – 110
 • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 107

Moodle´i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle´isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle´is 2016. aasta lõpu seisuga 39812. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 25806 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud käsitsi kasutajatunnused 14006 õppijale. Ainult õppijatena oli keskses Moodle´is kirjas 33525, õppejõududena 3207 (501 võrra rohkem kui 2015.a.) ning tuutoritena 566 inimest. Ülejäänud kasutajad olid korraga mitmes rollis.

Veebipõhise ja osaliselt veebipõhise õppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2016. aastal 2413 veebipõhise või osaliselt veebipõhise tunnusega ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 30 % (5 % tõusu võrreldes 2015. aastaga). Neist täielikult veebipõhiseid oli 5,1 % ning osaliselt veebipõhiseid 94,9 % õppeainetest. Selle statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „osaliselt veebipõhine või “täielikult veebipõhine”. Ilmselt kõikide tegelikult osaliselt või täielikult veebipõhiselt toimunud õppeainete puhul pole see tunnus ÕISis märgitud ning e-toega õppeaineid on ilmselt rohkemgi.

Tabel 1. Veebipõhiste ja osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2016. a. (kevad ja sügissemester) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt 1 registreerunu)

Valdkond Instituut Osaliselt veebipõhiseid Täielikult veebipõhiseid Veebipõhiseid ainekavasid kokku Ainekavade arv kokku Veebipõhiste ainekavade osakaal
HV Ajaloo ja arheoloogia instituut 16 1 17 206 8%
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut 47 6 53 266 20%
Filosoofia ja semiootika instituut 28 28 240 12%
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 5 5 8 63%
Kultuuriteaduste ja kunstide instituut 57 2 59 331 18%
Maailma keelte ja kultuuride kolledž 183 26 209 665 31%
Usuteaduskond 17 17 141 12%
Viljandi kultuuriakadeemia 212 5 217 1051 21%
HV kokku   565 40 605 2908 21%
SV – instituut määramata – 1 0%
Haridusteaduste instituut 214 14 228 512 45%
Johan Skytte poliitikauuringute instituut 72 2 74 149 50%
Majandusteaduskond 123 4 127 317 40%
Narva kolledž 194 7 201 373 54%
Õigusteaduskond 82 4 86 477 18%
Pärnu kolledž 155 15 170 348 49%
Psühholoogia instituut 50 2 52 107 49%
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 2 2 2 100%
Ühiskonnateaduste instituut 222 6 228 390 58%
SV kokku   1114 54 1168 2676 44%
MV – instituut määramata – 3 3 30 10%
Bio- ja siirdemeditsiini instituut 62 2 64 168 38%
Kliinilise meditsiini instituut 20 20 197 10%
Farmaatsia instituut 2 2 70 3%
Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 7 7 13 54%
Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 23 1 24 93 26%
Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 50 5 55 218 25%
Hambaarstiteaduse instituut 21 4 25 57 44%
MV kokku   188 12 200 846 24%
LT – instituut määramata – 1 0%
Arvutiteaduse instituut 131 9 140 201 70%
Füüsika instituut 84 4 88 255 35%
Keemia instituut 43 43 213 20%
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat 3 3 7 43%
Eesti mereinstituut 16 0%
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut 13 13 158 8%
Matemaatika ja statistika instituut 44 44 161 27%
Ökoloogia ja maateaduste instituut 67 2 69 466 15%
Tehnoloogiainstituut 37 1 38 100 38%
LT kokku   422 16 438 1578 28%
OO Õppeosakond 2 2 2 100%
OO kokku   2 0 2 2 100%
GV Eesti geenivaramu 3 0%
GV kokku   0 0 0 3 0%
Ainekavade arv kokku 2291 122 2413 8013 30%

Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel õppeainetel osales 2016. a. kokku 64996 õppijat, mis on 8235 võrra rohkem kui 2015. aastal (vt tabel 2). Veebipõhise õppe kasutamisest ülikoolis 2010-2016 annab ülevaate tabel 2.

Tabel 2. Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2010-2016

Aasta Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv Veebipõhise tunnusega õppeainete osakaal Õppijate arv veebipõhistel või osaliselt veebipõhistel õppeainetel
2010 526 6% 14013
2011 850 9% 26870
2012 1264 14% 38614
2013 1580 18% 46672
2014 1841 22% 50729
2015 2049 25% 56761
2016 2413 30% 64996

Aktiivsemad õppejõud

Vastavalt ÕISi statistikale oli 2016. a. osaliselt või täielikult veebipõhiste õppeainete õpetamisega seotud 1786 õppejõudu, mis on 258 võrra rohkem kui 2015. aastal. Aluseks võeti vähemalt ühe registreerunuga ainekavad. Õppejõu info võeti ainekava info lehelt, mitte otseselt tunniplaanist. Õppejõud ei ole loetud ainekavaga seotuks siis, kui ta oli ainekava juurde märgitud vastutatavaks õppejõuks koos lisamärkega “ei õpeta”.

Veebipõhiste/osaliselt veebipõhiste õppeainete õppejõudude top on toodud tabelis 3.

Tabel 3. Veebipõhiste/osaliselt veebipõhiste õppeainete õppejõudude top nende ainekavade arvu järgi 2016. aastal (kevadsemestril ja sügissemestril)

Õppejõud Veebipõhisus Veebipõhise tunnusega ainekavasid kokku
Osaliselt Täielikult
Krista Lepik (SV ühiskonnateaduste instituut) 39 39
Maria Hinn (SV Narva kolledž) 32 32
Aet Kiisla (SV Narva kolledž) 26 1 27
Kadri Ugur (SV ühiskonnateaduste instituut) 27 27
Kaie Jeeser (SV ühiskonnateaduste instituut) 27 27
Maria Žuravljova (SV Narva kolledž) 26 1 27
Ene Selart (SV ühiskonnateaduste instituut) 26 26
Esta Sikkal (SV haridusteaduste instituut) 26 26
Katrin Kannukene (SV ühiskonnateaduste instituut) 26 26
Maris Männiste (SV ühiskonnateaduste instituut) 26 26
Nelly Randver (SV Narva kolledž) 26 26
Jelena Rootamm-Valter (SV Narva kolledž) 25 25
Piret Luik (SV haridusteaduste instituut) 25 25

E-täiendusõpe

2016. a. toimus ülikoolis täiendusõppena 374 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 16452 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli 115 ehk 30,7 % ning neil osales 11268 õppijat. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2005-2016 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2005-2016

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest „massive open online course“ ja see tähistab suurtele inimhulkadele tasuta interneti vahendusel kättesaadavat e-kursust. Ülikoolis on kokku lepitud MOOCi eestikeelne nimetus: vaba juurdepääsuga e-kursu

2016.a. jooksul valmis ülikoolis neli uut MOOCi:

 1. Programmeerimise alused (MTAT.TK.012) – maht 3 EAP, autorid Eno Tõnisson, Marina Lepp, Tauno Palts, Reelika Suviste, Mari-Liis Jaansalu, Merilin Säde, Kaspar Papli, Vello Vaherpuu, Kaspar Hollo, Hanna-Liisa Reponen
 2. Diffusion and Impact of Internet Voting (SVJS.TK.003) – maht 1 EAP, autorid Kristjan Vassil, Mihkel Solvak
 3. Introduction to environmental auditing in the public sector (P2AV.TK.815) – maht 1 EAP, autorid Tuuli Rasso, Krislin Kivi, Kaire Kuldpere, Viire Viss, Kristiina Visnapuu, Silver Jakobson
 4. Auditing environmental impacts of infrastructure (P2AV.TK.821) – maht 1 EAP, autorid Tuuli Rasso, Krislin Kivi, Kaire Kuldpere, Viire Viss, Kristiina Visnapuu, Silver Jakobson

2016.a. pakkus ülikool kümmet MOOCi, millel osales kokku 8001 õppijat ning lõpetas 2016.a. 4119 õppijat. Lõpetanute protsent oli 53,5%, mis on MOOCide kohta erakordselt kõrge.  (Tabel 4)

Tabel 4. MOOCide toimumine 2016.a.

MOOCi nimetus Toimumise aeg Osalejate arv Lõpetanute arv Lõpetanute %
Programmeerimise alused (piloteerimine) 11.01.2016 – 06.03.2016 294 145 49,32%
Programmeerimisest maalähedaselt 07.03.2016 – 03.04.2016 1430 885 61,89%
Microphones – the sound engineers musical instrument 08.02.2016 – 07.03.2016 100 43 43,00%
Accompaniment on the Guitar for Beginners 08.02.2016 – 07.03.2016 200 95 47,50%
EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits 29.02.2016 – 10.04.2016 459 88 19,17%
Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analyses 28.03.2016 – 08.05.2016 757 308 40,69%
Programmeerimise alused 28.03.2016 – 22.05.2016 1767 949 53,71%
Energy Policies in Europe 01.10.2016 – 31.10.2016 37 17 45,95%
Introduction to Matlab 03.10.2016 – 13.11.2016 155 45 29,03%
Accompaniment on the Guitar for Beginners 10.10.2016 – 06.11.2016 176 88 50,00%
Microphones – the sound engineers musical instrument 10.10.2016 – 06.11.2016 33 6 18,18%
Programmeerimisest maalähedaselt 10.10.2016 – 06.11.2016 1792 1139 63,56%
Diffusion and Impact of Internet Voting 17.10.2016 – 11.12.2016 292 195 66,78%
Introduction to environmental auditing in the public sector 31.10.2016 – 27.11.2016 207 116 56,04%
LC-MS Method Validation 28.11.2016 – 09.02.2017 302
Kokku 8001 4119 53,5%*
*2016.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

2016. a. jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli kesksesse serverisse http://panopto.ut.ee salvestati Panoptoga 2016.a. jooksul 688 videoloengut. Kokku oli aasta lõpus Panopto keskses serveris 1495 videoloengut.

TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, http://uttv.ee) oli 2016. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Medicina – 279
 • Humaniora – 626
 • Socialia – 847
 • Realia et naturalia – 1527

Kokku oli neljas valdkonnas 3279 videot, mis on 246 võrra rohkem kui 2015. aaastal.

Kõige rohkem videoid on UTTVs järgmistel teemadel:

 • arvutiteadus – 749
 • füüsika ja astrofüüsika – 273
 • arstiteadus – 246
 • matemaatika ja matemaatiline statistika – 200
 • õigusteadus – 194
 • haridusteadus – 192
 • riigiteadus – 186
 • keemia ja materjaliteadus – 179
 • keeleteadus – 159
 • filosoofia ja semiootika – 155
 • kultuuriteadus ja kunstid – 154
 • usuteadus – 129
 • majandusteadus – 112

UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Veebiseminari kasutamine

Adobe Connect Pro
2016. a. oli ülikooli töötajatel ja üliõpilastel jätkuvalt võimalik õppe- ja teadustöö või administratiivse töö eesmärkidel kasutada veebiseminari tarkvara Adobe Acrobat Connect Pro, mille litsents osteti „Tiigriülikool+ 2009-2012“ programmi toetusel. Connect Pro asub TÜ serveris aadressil http://kontakt.ut.ee. Connect Pro on veebikonverentsi või -seminari pidamise tarkvara, millega saab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada erinevates formaatides faile ja oma ekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit. See on hea võimalus koosolekute ja seminaride pidamiseks ning videoloengute salvestamiseks, kuna kõike seminariruumis toimuvat saab seminari läbiviija videofailina salvestada. Iga veebiseminari kasutaja saab seminaril osaleda oma arvutist – tuleb lihtsalt avada seminariruumi veebiaadress ja siseneda ruumi.

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB
BigBlueButton
on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle´i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Salvestatud sessioonide hilisemaks vaatamiseks tuleb kursusele lisada RecordingsBN vahend. Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBB vahend on kasutusel 47 Moodle´i kursusel.

Õpiobjektid ja DSpace

Digitaalne õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss. Õpiobjektid on näiteks slaididega integreeritud videoloengud, animatsioonid, sisupaketid jms. Õpiobjektid ning paljude e-kursuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad TÜ raamatukogu digitaalses repositooriumis DSpace (http://dspace.ut.ee/handle/10062/8541) e-õppe materjalide kollektsioonis. Repositooriumis olevaid digitaalseid õppematerjale ja õpiobjekte saab iga õppejõud otsinguga otsida ning oma õppetöös kasutada, viidates neile ÕISis olevast aineprogrammist või e-kursuselt. Näiteks võite otsida märksõna “videoloeng” abil, mille tulemusena kuvatakse kõik videoloengud või sisulise märksõna abil. Enamik repositooriumis olevaid õpiobjekte ja õppematerjale on loodud ESF REDEL ja BeSt programmide toetusel. Repositooriumis olevaid õppematerjale/õpiobjekte saab kuvada ka otsingulahtri all olevate nuppude abil: issue date (kuvatakse väljalaskeaja järgi), authors (kuvatakse autorite alusel), titles (kuvatakse pealkirjade alusel) või subjects (kuvatakse sisuliste märksõnade alusel). 2016. a. lõpu seisuga oli DSpace´s 206 e-kursuse õppematerjalid ja 265 õpiobjekti. E-õppe materjalide kollektsioonis on 301 autori materjale ja/või õpiobjekte.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT on OpenScholar tarkvara baasil veebilehestike/sisupakettide loomise vahend, mis paikneb aadressil https://sisu.ut.ee. Sisu@UT-sse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Sisu@UT on mõeldud Tartu Ülikooli õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

2016.a. lõpus oli Sisu@UT-s 229 avalikku sisupaketti/veebilehestikku (31 võrra rohkem 2015.a. lõpus):

 • Medicina – 28
 • Humaniora – 36
 • Socialia – 55
 • Realia et naturalia – 37
 • Varia – 73

Kõige rohkem sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UTs järgmistel teemadel:

 • haridusteadus – 35
 • arstiteadus – 25
 • keeleteadus – 21
 • konverentsid – 16
 • projektid -11
 • bioloogia – 11
 • kultuuriteadus ja kunstid – 10

2016.a. loodi Sisu@UT vahendi abil paljude konverentside, uuringute ja projektide veebilehestikud.

Mahara e-portfooliote keskkond

Alates 2015.a. sügisest on ülikoolis võimalik kasutada Mahara e-portfooliote keskkonda https://mahara.ut.ee. Mahara on vabavaraline keskkond, mis on kasutusel eesti, inglise, vene, soome, saksa ja prantsuse keeles. Eestikeelne tõlge on teostatud TÜ elukestva õppe keskuse töötajate poolt. Maharasse sisenemine toimub TÜ arvutivõrgu kasutajatunnusega või Moodle’i kaudu.

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017.a. alguses oli Maharas 1262 kasutajat, mis on 509 võrra rohkem kui 2016.a. alguses.

Teile võivad meeldida ka need artiklid