ISSN 2228-1932

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste e-õppest

E-õppe kasutamine on usu küsimus

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste räägib videointervjuus e-õppe kasutamise eesmärkidest. E-õppe kasutaja peab uskuma e-õppe vahendite ja laiemalt digivahendite olulisusesse. E-õppe kasutajates tuleb kujundada hoiakuid, et digivahendid ja meetodid võimaldavad e-õppe kasutamise eesmärke tõhusamalt saavutada. Peab olema julgust proovida uusi asju ning läbi kogemuse ja enese tegevuse uurimise veenduda, mis on milleks sobiv. Ehk siis USK iseendasse.

Vestluses e-õppe ajakirjale toob Margus Pedaste välja, et üha tähtsam on jagada kolleegidega oma häid kogemusi ning kasvatada eneses julgust proovida uusi asju. Kiiremini, paremini, tõhusamalt – need on märksõnad, millest tuleb e-õppe kasutamisel lähtuda.

Prof Pedaste toob välja e-õppe laiema tähenduse, mida iseloomustavad erinevad mõisted. Üks nendest mõistest on turvalisus. Peame endale aru andma, millist infot me endast maha jätame ning millist tahame maha jätta.

Tuleviku õppija on kogukonnaõppija, kes oskab õppimiseks kasutada erinevaid tehnoloogilisi vidinaid, mõistab, mida ja kuidas kasutada millegi uue loomiseks, arendamiseks ning oskab seda õpetada ka teistele. Margus Pedaste: “Õpetamine on kõige tõhusam õppimise viis.”

Intervjuu lõpetab tõdemus, et kõige olulisemad eesmärgid e-õppe kasutamisel on usk ja julgus.

Teile võivad meeldida ka need artiklid