ISSN 2228-1932

E-õppe assistent – lüli õppejõu ja üliõpilase vahel

Marju Piir, haridustehnoloog; Kadri Ugur, ajakirjanduse teadur; Eleri Lõhmus, haridusuuenduskeskuse tehnikaspetsialist

TÜ ühiskonnateaduste instituudi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala üliõpilased tegid intervjuu, milles küsitlesid e-õppe assistente ja õppejõudu, kes on tegelenud e-õppe assistentide juhendamisega.

Mida teeb e-õppe assistent? Mida annab e-õppe assistendina töötamine?

Oma kogemustest e-õppe assistendina räägivad Liina Adov psühholoogia instituudist ja Signe Ivask ühiskonnateaduse instituudist. Nende arutlusest selgub, et see on eelkõige koostöö, mis pakub toetust tudengitele, teiselt poolt arendab tublisti ka e-õppe assistenti ennast. Selle töö käigus on e-õppe assistendil end võimalik proovile panna, saada sõbraks Moodle`i keskkonnaga, tutvuda õppejõu töö köögipoolega. See töö on vaheldusrikas, aga kindlasti ka aeganõudev. E-õppe assistent peab olema initsiatiiviks ja ettevõtlik, koostööaldis, abivalmis, hea suhtleja. Ta ei tohiks heituda väikestest vigadest, mis töö käigus võivad juhtuda. Tema pilk peab olema suunatud ette ja ta peaks olema valmis uute lahenduste ja võimaluste otsimiseks ja katsetamiseks.

Oma arvamuse e-õppe assistentide tööst ja e-õppest lisab ka prof. Halliki Harro-Loit ühiskonnateaduste instituudist. Ta peab oluliseks, et noortel inimestel on praegusel ajal olemas sellised võimalused kasvada heaks õppejõuks. Samuti märgib ta oma intervjuus, et kindlasti mõistab e-õppe assistent tudengit paremini, seega toimib paremini ka koostöö. E-õppe assistentidega on väga rahul nii tudengid kui ka õppejõud.

Teile võivad meeldida ka need artiklid