ISSN 2228-1932

E-õpe Narva kolledžis

Oleg Švets, Narva kolledži haridustehnoloog; Aet Kiisla, Narva kolledži õppedirektor

Tartu Ülikooli Narva kolledž asub Narvas. Esmapilgul kõlab totralt, aga see on e-õppe arengu kontekstis väga oluline fakt. Mitte kõik meie üliõpilased ei ela Narvas, samuti on meil palju töötavaid üliõpilasi. Narva asub perifeerias. See on olnud oluline tegur e-õppe vajaduse tunnetamisel ja arendamisel. Soov pakkuda kvaliteetset kõrgharidust mõõduka hulga paindlikkusega ongi põhjustanud e-õppe ühe suurema väärtustamise nii õppejõudude kui üliõpilaste poolt. Oleme otsustanud enda jaoks, et ükski kohustuslik aine pole täielikult veebipõhine, otsest suhtlust õppejõuga me ära ei jäta. Kõigi muude põhjuste kõrval on siin oluline ka keeleline aspekt – üliõpilased soovivad praktiseerida suhtluskeelt.

Meie kolledžis rakendatakse e-õppe vahendeid üpris aktiivselt. Põhiline keskkond, milles meie õppejõud ja üliõpilased töötavad, on Moodle. 2014. aasta alguseks on Narva kolledžis registreeritud 159 Moodle´i kursust, kuigi aastal 2006 oli neid vaid viis. On seda palju või vähe? Mitte ühelgi ajahetkel pole olnud eesmärgiks võimalikult suure hulga kursuste loomine. Pigem on püütud soodustada kursuste loomist eri struktuuriüksustes, eri valdkondades ja erialadel, et võimalikult paljud saaksid „maitse suhu“. Kui vaadata kursuste ja õpiobjektide hulga kasvu dünaamikat, siis loomulikult on see otseselt seotud ESF BeSt programmiga. Selle raames loodi 35 kursust ja 23 õpiobjekti.

Küllaltki aktiivselt on kasutatud Moodle’i võimalusi praktika ainetes. See on andnud mugava võimaluse üliõpilaste ja juhendajate vaheliseks suhtlemiseks, materjalid ja aruanded on kompaktselt ühes kohas koos ja teistelegi tutvumiseks avatud. Praegu on selliseid aineid 26.

Põnevaks kogemuseks on olnud veebipõhiste vahendite kasutamine nõustamise raames. Traditsiooniliste teadmiste analüüsiks ja testimiseks ettenähtud vahendite kasutamine osutus võimalikuks ka täiesti teistsugustes situatsioonides ja eesmärkidel. Näiteks õnnestus kasutada WebCt-sse sisseehitatud vahendeid anketeerimiseks, individuaalsele nõustamisele registreerumiseks, testimiseks ja loomulikult õpetamiseks. Kokku külastas aastal 2010 projekti „Nõustamissüsteemi loomine Ida-Virumaa üldhariduskoolide õppe kvaliteedi ja atraktiivsuse tagamiseks“ raames seda keskkonda ligi 6000 inimest.

Ei saa märkimata jätta ka tunnustusi, mida on saanud meie õppejõud – e-õppe kvaliteedimärgi on saanud 2 õppejõudu 5 kursuse eest.

Kuulake, mida arvavad e-õppest Narva kolledži direktor, õppija ja õppejõud.

Narva kolledži direktor Katri Raik:

Narva kolledži üliõpilane Indrek Randoja:

Narva kolledži programmijuhi kogemusega õppejõud Maria Žuravljova:

Teile võivad meeldida ka need artiklid