ISSN 2228-1932

3D-illustratsioonid e-õppe materjalides

Nils Austa, TÜ füüsika instituudi haridustehnoloog

3-mõõtmelise maailma tundmaõppimine 2-mõõtmeliste piltide abil on sageli väga keeruline. Vabalt võib tekkida ja tekibki valestitõlgendamist ja mitmetimõistetavusi. Probleemi lahenduseks on 3D-illustratsioonide (mudelite ja animatsioonide) loomine, mida kasutaja saab iga nurga alt vaadata ja huvipakkuvaid kohti suurendada. See on võimalik olnud ka seni, kuid nüüd on see tehniliselt lihtsam nii tegijale kui ka animatsioonide loojale. Kaasaegsed veebilehitsejad oskavad lisandeid installeerimata 3D-sisu näidata ja on tekkinud 3D-mudelite “YouTube”, kuhu kasutaja laeb oma lemmik 3D-modelleerisprogrammis tehtud mudeli üles ja vastav keskkond teeb selle kõigile läbi veebi vaadatavaks. Selleks keskkonnaks on Sketchfab (http://sketchfab.com).

Keskkonna võimalustest saab parema ülevaate näidete põhjal, mis lähevad peatselt valmivasse füüsikaõpikusse: http://sketchfab.com/nilsausta.

3D-mudeleid võib teha avatud lähtekoodiga programmiga Blender (http://www.blender.org). Loodavad failid on .blend-formaadis ja neid saab edukalt (nagu ka muid levinud failiformaate) Sketchfabi importida.

3D-mudeli üleslaadimise järel on neid võimalik embed-koodi abil erinevatele veebilehtedele lisada (vistutada). Tore on see, et muudatuste tegemisel saab mudeli uuesti üleslaadida nii, et veebiviide mudelile jääb samaks.

Sketchfabi kasutamiseks on vaja enamlevinud veebilehitsejate uuemaid versioone (eriti kehtib see Internet Exploreri osas, mida võiks kasutada versiooni 11). Siiski saavad hakkama ka vanade veebilehitsejate ja nutiseadmete kasutajad – neile näidatakse 3D-mudeli asemel eelrenderdatud (3D-mudelist 2D-pildi tegemine toimub serveris, mitte kasutaja enda seadmes) 360-kraadilist vaadet png-failide jadana. Faili kirjelduse aken toetab html-i ja nii saab näiteks lisada ka algse faili allalaadimise lingi.

Objekti materjalide omadustest (värv, läige, läbipaistvus jne.) arusaamine on programmil praegu veel kohati vigane. Asja parandab see, et otse Sketchfabi keskkonnas on olemas materjalide omaduste redigeerija, kus saab omadused jälle õigeks timmida. Pisut esineb objektide värvierinevusi Chrome’i ja Firefoxi veebilehitsejate puhul. Kui aga kasutada materjali värvide asemel tekstuure, näevad mudelid erinevates veebilehitsejates vägagi ühesugused välja.

3D-mudelite animatsiooni veel ei toetata, kuid see on arenduses. Kuupäevadest ei taheta aga veel midagi rääkida.

Ja lõpetuseks – kui endal puudub 3D-mudelite tegemiseks aeg või oskus, siis tegijaid leiab aadressilt http://blender.org.ee.

Teile võivad meeldida ka need artiklid