Märksõnad: videointervjuu

ISSN 2228-1932
mart

Õppeprorektor Mart Noorma e-õppest

Õppeprorektor Mart Noorma tutvustab videointervjuus uudset lähenemist õppekava arendamisele – õppekava planeeritakse e-õppes ning lisatakse kontakttunnid sinna, kus see on õpiväljundite saavutamiseks vältimatult vajalik.

Loe edasi...
fyysika

E-õpe füüsika instituudis

Füüsika instituudi e-õppe kasutamise hetkeseisust, Physicumi tipptasemel multimeediaga auditooriumidest, kodulaboritest ning füüsika-alastest e-õpikutest. Videoarvamused instituudi direktorilt, asedirektorilt, programmijuhilt ning koolifüüsika keskuse juhatajalt.

Loe edasi...
Jaak_Vilo_2009_ty

Videointervjuu prof Jaak Viloga

TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna professor, akadeemik Jaak Vilo räägib intervjuus e-õppest ja selle arengutest. Ta märgib, et e-õpe aitab õpet viia massidesse ning annab seeläbi head võimalused kõigile õpihuvilistele.

Loe edasi...

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste e-õppest

Tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste räägib videointervjuus e-õppe kasutamise eesmärkidest. Oluline on e-õppe kasutajates kujundada hoiakuid, et digivahendid ja meetodid võimaldavad neid eesmärke tõhusamalt saavutada. E-õppe kasutaja peab uskuma e-õppe vahendite ja laiemalt digivahendite olulisusesse. Peab olema julgust proovida uusi asju ning läbi kogemuse ja enese tegevuse uurimise veenduda, mis on milleks sobiv. Ehk siis USK iseendasse.

Loe edasi...

E-õpe Narva kolledžis

Soov pakkuda kvaliteetset kõrgharidust mõõduka hulga paindlikkusega on põhjustanud e-õppe ühe suurema väärtustamise Narva kolledži õppejõudude ja üliõpilaste poolt. Kolledžis on otsustatud, et ükski kohustuslik aine pole täielikult veebipõhine ning otsest suhtlust õppejõuga ära ei jäeta. Kõigi muude põhjuste kõrval on oluline ka keeleline aspekt – üliõpilased soovivad praktiseerida suhtluskeelt.

Loe edasi...

E-õppe assistent – lüli õppejõu ja üliõpilase vahel

Mida teeb e-õppe assistent? Mida annab e-õppe assistendina töötamine?
Oma kogemustest e-õppe assistentidena räägivad Liina Adov psühholoogia instituudist ja Signe Ivask ühiskonnateaduse instituudist. Prof. Halliki Harro-Loit ühiskonnateaduste instituudist arutleb e-õppe assistentide ja e-õppe teemal õppejõu vaatevinklist.

Loe edasi...

Rektor Volli Kalm e-õppest

Rrektor Volli Kalm avaldab mõtteid e-õppe rollist, tähendusest ja suundumustest ülikoolis. Rektor kinnitab, et e-õpe mitmekesistab õppetööd, aitab kaasa ülikooli rahvusvahelistumisele ning õppetöö kvaliteedi tagamisele. “Meie eesmärgiks saab olla parim õpe”, rõhutab Volli Kalm.

Loe edasi...

E-toe kasutamine suveülikoolis

Juba aastaid toimuvad Tartu Ülikooli suveülikoolis eesti keele kursused soomlastele. 2012. aasta suvel kasutati eesti keele algkursusel esimest korda e-tuge. Millised olid e-toe kasutamise kogemuse õppija ja õppejõu vaatevinklist vaadatuna?

Loe edasi...