eTÜ | Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri

ISSN 2228-1932

Meditsiini valdkonnas on toimumas loengureform

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda räägib intervjuus valdkonna arengutest õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel, kus olulisel kohal on e-õpe. Ta möönab, et e-õpe muudab õppetöö paindlikumaks nii üliõpilase kui õppejõu jaoks. Kui praegu on meditsiiniteadustes...

Loe edasi...

3D illustratsioonid õppematerjalides

Kahemõõtmelise illustratsiooni, joonise või foto puhul tekib sageli mitmetimõistmist sellest arusaamisel. Selgust toob 3D mudeli esitamine, kuna kasutaja saab seda iga nurga alt vaadata. Milliseid 3D mudeleid on olemas ja millega neid luua saab?

Loe edasi...
mart

Õppeprorektor Mart Noorma e-õppest

Õppeprorektor Mart Noorma tutvustab videointervjuus uudset lähenemist õppekava arendamisele – õppekava planeeritakse e-õppes ning lisatakse kontakttunnid sinna, kus see on õpiväljundite saavutamiseks vältimatult vajalik.

Loe edasi...
statistika

E-õppe statistika 2015

Ülevaade e-kursustest teaduskondades ja kolledžites, veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-täiendusõppekursustest, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest ning repositooriumis olevatest õppematerjadest ja õpiobjektidest.

Loe edasi...
fyysika

E-õpe füüsika instituudis

Füüsika instituudi e-õppe kasutamise hetkeseisust, Physicumi tipptasemel multimeediaga auditooriumidest, kodulaboritest ning füüsika-alastest e-õpikutest. Videoarvamused instituudi direktorilt, asedirektorilt, programmijuhilt ning koolifüüsika keskuse juhatajalt.

Loe edasi...
uuenduslikkus

Uuenduslikkus ei pruugi olla alati parim

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 2. aasta üliõpilane Sandra Saar uuris, mida arvavad üliõpilased õppimisest, milliseid õppevorme nad eelistavad ning millised õppematerjalid on nende arvates kõige paremad õppimiseks. Kõige efektiivsemaks peetakse järjepidevat õppimist.

Loe edasi...
TUDA

E-õppest Darmstadti Tehnikaülikoolis

Darmstadti Tehnikaülikool (Technische Universität Darmstadt) asub u 30 km Frankfurdist lõunas Tartu-suuruses linnas. Andres Marandi töötab seal järeldoktorina/teadurina rakendusgeoloogia instituudis ja räägib sealsetest e-õppe võimalustest.

Loe edasi...
minikursused

Minikursused

Huvilistel on võimalik osaleda mini-e-kursustel, testida saadud teadmisi ning saada tõend kursuse läbimise kohta. Seekord pakume kursusi kosmilisest kiirgusest tuumajaamani, ümberpööratud klassiruumist ja leinast vanemas eas.

Loe edasi...